Author Kohno, Iichiro| Nishigaki, Makoto| Takeshita, Yuji|
Published Date 1988-03-31
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume22
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu| Dong Rui|
Published Date 1995-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Funabiki, Nobuo| Isogai, Megumi| Higashino, Teruo| Oda Masashi|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ueda Kiyotaka| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tachibana Hiroyuki| Totsuji, Hiroo|
Published Date 1996-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo|
Published Date 1991-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Ishikura Satoshi| Takayama Norihisa|
Published Date 1991-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wada, Osami|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Hayakawa, Satoshi| Koyano Keiko| Tsuru, Kanji|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Endo, Shinichiro| Konishi, Masami|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Torigoe, Takashi| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ishimaru, Kazuhito| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hidayat, Iip Syarif| Toyota, Yoshitaka| Torigoe, Osamu| Wada, Osami| Koga, Ryuji|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Bouzidi, Moncef| Koga, Ryuji| Wada, Osami| Kagawa, Naoki| Hai Xu| Kosaka, Megumi| Sano HIroya|
Published Date 1991-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sugaya, Yasuyuki| Kanatani, Kenichi|
Published Date 2002-11
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi| Ohta, Naoya|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sekoguchi, Kenji| Miyazaki, Shigeji|
Published Date 1995-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Isayama Yoshiharu| Nakauchi Makoto| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper