Author Takashi, Miyake| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Motojima Isao| Kono, Iichiro| Nishigaki, Makoto|
Published Date 1993-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Liman, M. Sanusi| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2004-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume38
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nekado, Kenta| Kato, Hidehiro| Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2010-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume44
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tsuru, Kanji| Nishiyama Chikako| Ohtsuki, Chikara| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 1995-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto| Tashiro, Tsutomu| Yoshioka, Kazumi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Tanimoto, Tadashi| Matsushima, Takahisa| Hosokawa, Norio| Kanadani, Teruto|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1991-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1996-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshida, Akira| Ohue, Yuji| Fujii, Masahiro|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Imanaka, Hiroyuki| Tanaka, Soukichi| Feng, Bin| Imamura, Koreyoshi| Nakanishi, Kazuhiro|
Published Date 2010-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume44
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kadono, Keisuke| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nara, Shigetoshi| Hara Yuji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hiroyuki Tachibana| Totsuji, Hiroo| Nara, Shigetoshi| Totsuji, Chieko|
Published Date 1994-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Chieko| Sanaka Yoshiaki| Totsuji, Hiroo|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okada, Akira| Uno, Yoshiyuki| Okajima, Isao|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Fukuda, Takashi|
Published Date 1995-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Xu, Wei| Zhao, Y.| Horikane, T.| Hayata, T.| Tosuji, H.| Kagawa, Y.|
Published Date 2003-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper