Author Sakemi, Yumi| Kato, hidehiro| Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshikawa|
Published Date 2009-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume43
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimizu, Kenichi| Torii, Tashiyuki| Ishida, Koki|
Published Date 2009-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume43
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Kyoji| Jiao Xuezhen|
Published Date 1994-03-15
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayakawa, Satoshi| Shirosaki, Yuki| Yabuta, Takeshi| Tsuru, Kanji| Ohtsuki Chikara| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagiwa, Masashi| Namba, Akitoshi| Akao, Tetsuyuki| Mizuki, Eiichi| Ohba, Michio| Sakai, Hiroshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Maeno, Ryota| Konishi, Masami| Imai, Jun|
Published Date 2007-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume41
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Chieko|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wei, He| Koga, Ryuji| Iokibe, Kengo| Wada, Osami| Toyota, Yoshitaka|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Prokop Jiri| Myojin Sho|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kroumov Valeri T.| Inoue, Akira| Masuda, Shiro|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kohno, Iichiro| Tanabe Kazuyasu| Tomita Takemitsu|
Published Date 1993-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Yoshitake| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1988-11-22
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kohno, Iichiro| Nishigaki, Makoto| Takeshita, Yuji|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishigaki, Makoto| Takeshita, Yuji| Kono, Iichiro|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uchiyama Hiromitsu| Miyazaki Satoshi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Matsuki Katsunori|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Doumae, Yukihiro| Konishi, Masami| Imai, Jun| Asada, Hideki| Kitamura, Akira|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uno, Yoshiyuki| Kubota, Shin-ichiro| Nakajima, Toshikatsu| Ogata, Kojiro| Tada, Nobuhiko|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshida Takanobu| Munesawa, Yoshiomi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Ohta Kazuharu|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Umeda Ryosuke| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2009-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume43
Content Type Departmental Bulletin Paper