Author Nara, Shigetoshi| Miho Shigeru| Totsuji, Hiroo|
Published Date 1993-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Chieko| Matsubara Takeo|
Published Date 1993-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Chieko|
Published Date 1996-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Fujihara Yutaka| Munesawa, Yoshiomi| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Iwamoto Hidehisa| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Hashimoto Atsufumi| Seki, Shuji|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishigaki, Makoto| Sun Yao| Kohno, Iichiro|
Published Date 1994-03-15
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohtani, Ryuji| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamasaki, Susumu| Kurose, Yoshinori|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yanagi Makoto| Oka, Hisao|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishigaki, Makoto| Sudinda Teddy| Hishiya Tomoyuki| Kohno, Ichiro|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Iokibe, Kengo| Toyota, Yoshitaka| Wada, Osami| Koga, Ryuji|
Published Date 2003-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Al-Sehaim, Sulaiman| Konishi, Masami| Nose, Kazuo|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sotobayashi, Ken| Konishi, Masami| Nishi, Tatsushi| Imai, Jun|
Published Date 2002-11
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kuroboshi, Manabu| Tanaka, Muneaki| Kishimoto, Suguru| Goto, Kentaro| Tanaka, Hideo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Miura, Yoshinari| Yuasa Motokazu| Osaka, Akiyoshi| Takahashi, Katsuaki|
Published Date 1988-11-22
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Yuasa Motokazu| Miura, Yoshinari| Takahashi, Katsuaki|
Published Date 1988-11-22
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2007-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume41
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tokunaga Shuichi| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Myojin Sho| Yamada Masahito| Fujii Naoto|
Published Date 1989-03-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume23
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper