Author Uno, Yoshiyuki| Nakajima, Toshikatsu| Endo, Osamu|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Takao Seiji| Oda, Kiichi| Takada, Jun| Miura, Yoshinari|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wada, Osami|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshida, Akira| Ohue, Yuji| Fujii, Masahiro|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Taniguhi, Takeo| Suetsugu, Tsuyoshi| Iwasaki Masaki|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Isayama Yoshiharu| Yamamoto, Yoshitake| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Taniguchi, Takeo| Fujiwara Kohji|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Isayama Yoshiharu| Nakauchi Makoto| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mori, Chuji| Machida Ken-ichi|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nago, Hiroshi| Maeno, Shiro|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sato, Yoichiro|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Umemoto, Masayuki| Takemoto, Yoshito| Sakakibara, Akira| Hida, Moritaka|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Konishi, Tadataka| Baba, Mitsuru|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yokohira, Tokumi|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Myojin Sho| Yamada Masahito| Fujii Naoto|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Miura, Yoshinari| Takada, Jun| Osaka, Akiyoshi| Kawamura, Toshio|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper