Author Watanabe, Masami|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kitamura, Shinji|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Miyaishi, Satoru|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Hiromu|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Naomoto, Yoshio| Yamatsuji, Tomoki| Shirakawa, Yasuhiro| Takaoka, Munenori| Fujiwara, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kodama, Junichi|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ono, Hiroshi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Jin, Yingji|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ikeguchi, Gosen T.|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kawakita, Norifumi| Miyatake, Nobuyuki| Takigawa, Tomoko| Wang, Da-Hong| Ogino, Keiki| Numata, Takeyuki|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Tabata, Masahiro|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Gochi, Akira| Senami, Hisako| Ohara, Naomi| Tabata, Masahiro|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Okada, Hiroki|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Hiramatsu, Yuji|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author 齋藤 大治|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Article
Author 守殿 貞夫|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Article
Author Kusano, Kengo|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Article
Author 永瀬 瑶典|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Others
Author Morita, Yukitaka| Ujike, Hiroshi| Kuroda, Shigetoshi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Nakagawa, Kazuhiko| Noguchi, Yuji| Okumura, Hideo| Sato, Shuichiro| Tanaka, Motoyuki| Shimono, Michihide| Ali Eldib, Ali Mohamed| Aoe, Motoi| Ono, Toshiro| Uenaka, Akiko| Ohara, Nobuya| Yoshino, Tadashi| Yamashita, Kazuki| Tsunoda, Tsukasa| Shimizu, Nobuyoshi| Nakayama, Eiichi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article