Author Taguchi, Hirokuni| Sanada, Hiroshi| Tanaka, Toshio| Hayashi, Takehiko| Miyoshi, Isao| Kitayama, Minoru|
Published Date 1975-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Mizukawa, Kiichiro|
Published Date 1979-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume91
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Mizukawa, Kiichiro|
Published Date 1979-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume91
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Miyamoto, Tsutomu| Kawasaki, Yukiko| Satoh, Katashi| Tamai, Toyosato| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Yoden, Midori| Tanabe, Masatada| Kawase, Yoshiroh| Mizukawa, Kiichiroh|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Matsumoto, Akira|
Published Date 1976-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume88
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Matsumoto, Akira|
Published Date 1976-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume88
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author 板谷 裕子|
Published Date 2006-09-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume118
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Tachibana, Akihisa|
Published Date 1968-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume80
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Mitani, Tsuyoshi|
Published Date 1987-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume99
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Yoshioka, Hirowo|
Published Date 1976-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume88
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Yoshioka, Hirowo|
Published Date 1976-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume88
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Suga, S.| Tanaka, I.|
Published Date 1942-08-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume54
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author Moriwake, Tadashi|
Published Date 1992
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume104
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Takano, Toshio|
Published Date 1968-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume80
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kashiwagi, Shunji|
Published Date 1931-10-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume43
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Yokoyama, Mitsuhisa|
Published Date 1934-10-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume46
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Kawata, Makio|
Published Date 1991
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author 久本 一與| 上村 之雄|
Published Date 1953-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume65
Issue issue4
Content Type Journal Article