Author Kawakami, Keisuke| Umena, Yasufumi| Iwai, Masako| Kawabata, Yousuke| Ikeuchi, Masahiko| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2011-03
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Volume volume1807
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Kawakami, Keisuke| Umena, Yasufumi| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2011
Publication Title Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
Volume volume104
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Umena, Yasufumi| Kawakami, Keisuke| Shen, Jian-Ren| Kamiya, Nobuo|
Published Date 2011-05-05
Publication Title Nature
Volume volume473
Issue issue7345
Content Type Journal Article
Author Nishihara, Yasushi| Saito, Daisuke| Inoue, Eiji| Okada, Yoshiaki| Miyazaki, Mikihiro| Inoue, Yoshiaki| Takagi, Kentaro|
Published Date 2010-01-13
Publication Title Tetrahedron Letters
Volume volume51
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Tanaka, Toshiyuki| Tajima, Ichirou| Kato, Yuichi| Nishihara, Yasushi| Shinjoh, Hirofumi|
Published Date 2011-02-22
Publication Title Applied Catalysis B: Environmental
Volume volume102
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Mandai, Hiroki| Irie, Shunsuke| Mitsudo, Koichi| Suga, Seiji|
Published Date 2011-10-20
Publication Title Molecules
Volume volume16
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Mitsudo, Koichi| Shiraga, Takuya| Mizukawa, Jun-ichi| Suga, Seiji| Tanaka, Hideo|
Published Date 2010
Publication Title Chemical Communications
Volume volume46
Issue issue48
Content Type Journal Article
Author Enami, Isao| Adachi, Hideyuki| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2010
Publication Title Red Algae in the Genomic Age
Volume volume13
Content Type Journal Article
Author Nagao, Ryo| Moriguchi, Akira| Tomo, Tatsuya| Niikura, Ayako| Nakajima, Saori| Suzuki, Takehiro| Okumura, Akinori| Iwai, Masako| Shen, Jian-Ren| Ikeuchi, Masahiko| Enami, Isao|
Published Date 2010-09-17
Publication Title The Journal of Biological Chemistry
Volume volume285
Issue issue38
Content Type Journal Article
Author Shen, Jian-Ren| Kawakami, Keisuke| Koike, Hiroyuki|
Published Date 2011
Publication Title Methods in Molecular Biology
Volume volume684
Content Type Journal Article
Author Takasaka, Kenji| Iwai, Masako| Umena, Yasufumi| Kawakami, Keisuke| Ohmori, Yukari| Ikeuchi, Masahiko| Takahashi, Yuichiro| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2010-02
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Volume volume1797
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Baba, T| Yokoya, T| Tsuda, S| Watanabe, T| Nohara, M| Takagi, H| Oguchi, T| Shin, S|
Published Date 2010-05-17
Publication Title Physical Review B
Volume volume81
Issue issue18
Content Type Journal Article
Author Okazaki, H| Wakita, T| Muro, T| Kaji, Y| Lee, X| Mitamura, H| Kawasaki, N| Kubozono, Y| Yamanari, Y| Kambe, T| Kato, T| Hirai, M| Muraoka, Y| Yokoya, T|
Published Date 2010-11-10
Publication Title Physical Review B
Volume volume82
Issue issue19
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Nakamura, Yoshiaki| Fukui, Masaki| Haga, Yoshinori| Yamamoto, Etsuji| Onuki, Yoshichika| Okawa, Mario| Shin, Shik| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-11-08
Publication Title Physical Review B
Volume volume82
Issue issue20
Content Type Journal Article
Author Muro, Takayuki| Kato, yukako| Matsushita, Tomohiro| Kinoshita, Toyohiko| Watanabe, Yoshio| Okazaki, Hiroyuki| Yokoya, Takayoshi| Sekiyama, Akira| Suga, higemasa|
Published Date 2011-11
Publication Title Journal of Synchrotron Radiation
Volume volume18
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Muraoka, Y| Saeki, K| Yao, Y| Wakita, T| Hirai, M| Yokoya, T| Eguchi, R| Shin, S|
Published Date 2010-08
Publication Title Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
Volume volume181
Issue issue2-3
Content Type Journal Article
Author Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Takano, Yoshihiko| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Mizuguchi, Yoshikazu| Tsuda, Shunsuke| Takano, Yoshihiko| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Kato, Yukako| Muro, Takayuki| Okawa, Mario| Ishizaka, Kyoko| Shin, Shik| Harima, Hisatomo| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Nakamura, Yoshiaki| Fukui, Masaki| Haga, Yoshinori| Yamamoto, Etsuji| Ōnuki, Yoshichika| Okawa, Mario| Shin, Shik| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2011-05-01
Publication Title Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2012-07-26
Publication Title Physical Review B
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Journal Article