Author Watanabe, Mayu| Nakatsuka, Atsuko| Murakami, Kazutoshi| Inoue, Kentaro| Terami, Takahiro| Higuchi, Chigusa| Katayama, Akihiro| Teshigawara, Sanae| Eguchi, Jun| Ogawa, Daisuke| Watanabe, Eijiro| Wada, Jun| Makino, Hirofumi|
Published Date 2014-05-25
Publication Title PLOS ONE
Volume volume9
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Ogawa, Daisuke| Eguchi, Jun| Wada, Jun| Terami, Naoto| Hatanaka, Takashi| Tachibana, Hiromi| Nakatsuka, Atsuko| Sato Horiguchi, Chikage| Nishii, Naoko| Makino, Hirofumi|
Published Date 2014-01-22
Publication Title PLOS ONE
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Nakatsuka, Atsuko| Matsuyama, Makoto| Yamaguchi, Satoshi| Katayama, Akihiro| Eguchi, Jun| Murakami, Kazutoshi| Teshigawara, Sanae| Ogawa, Daisuke| Wada, Nozomu| Yasunaka, Tetsuya| Ikeda, Fusao| Takaki, Akinobu| Watanabe, Eijiro| Wada, Jun|
Published Date 2016-02-17
Publication Title Scientific Reports
Volume volume6
Content Type Journal Article
Author Katayama, Akihiro| Nakatsuka, Atsuko| Eguchi, Jun| Murakami, Kazutoshi| Teshigawara, Sanae| Kanzaki, Motoko| Nunoue, Tomokazu| Hida, Kazuyuki| Wada, Nozomu| Yasunaka, Tetsuya| Ikeda, Fusao| Takaki, Akinobu| Yamamoto, Kazuhide| Kiyonari, Hiroshi| Makino, Hirofumi| Wada, Jun|
Published Date 2015
Publication Title Scientific reports
Volume volume5
Content Type Journal Article
Author Terami, Takahiro| Wada, Jun| Inoue, Kentaro| Nakatsuka, Atsuko| Ogawa, Daisuke| Teshigawara, Sanae| Murakami, Kazutoshi| Katayama, Akihiro| Eguchi, Jun| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-10-22
Publication Title International Journal of Nephrology and Renovascular Disease
Volume volume6
Content Type Journal Article
Author Inoue, Kentaro| Wada, Jun| Eguchi, Jun| Nakatsuka, Atsuko| Teshigawara, Sanae| Murakami, Kazutoshi| Ogawa, Daisuke| Terami, Takahiro| Katayama, Akihiro| Tone, Atsuhito| Iseda, Izumi| Hida, Kazuyuki| Yamada, Masao| Ogawa, Tomohisa| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-10-15
Publication Title PLoS ONE
Volume volume8
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Kurose, Yuko| Wada, Jun| Kanzaki, Motoko| Teshigawara, Sanae| Nakatsuka, Atsuko| Murakami, Kazutoshi| Inoue, Kentaro| Terami, Takahiro| Katayama, Akihiro| Watanabe, Mayu| Higuchi, Chigusa| Eguchi, Jun| Miyatake, Nobuyuki| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-01-22
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume14
Content Type Journal Article
Author Nakatsuka, Atsuko| Wada, Jun| Iseda, Izumi| Teshigawara, Sanae| Higashio, Kanji| Murakami, Kazutoshi| Kanzaki, Motoko| Inoue, Kentaro| Terami, Takahiro| Katayama, Akihiro| Hida, Kazuyuki| Eguchi, Jun| Horiguchi, Chikage Sato| Ogawa, Daisuke| Matsuki, Yasushi| Hiramatsu, Ryuji| Yagita, Hideo| Kakuta, Shigeru| Iwakura, Yoichiro| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-11
Publication Title Diabetes
Volume volume61
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Teshigawara, Sanae| Wada, Jun| Hida, Kazuyuki| Nakatsuka, Atsuko| Eguchi, Jun| Murakami, Kazutoshi| Kanzaki, Motoko| Inoue, Kentaro| Terami, Takahiro| Katayama, Akihiro| Iseda, Izumi| Matsushita, Yuichi| Miyatake, Nobuyuki| McDonald, John F.| Hotta, Kikuko| Makino, Hirofumi|
Published Date 2012-07
Publication Title Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
Volume volume97
Issue issue7
Content Type Journal Article