FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Masatoki| Nakamura, Kazufumi| Miyoshi, Toru| Yoshida, Masashi| Kondo, Megumi| Akazawa, Kaoru| Kimura, Tomonari| Ohtsuka, Hiroaki| Ohno, Yuko| Miura, Daiji| Ito, Hiroshi|
Keywords Pemafibrate Statin Endothelial function
Published Date 2020-09-26
Publication Title Cardiovascular Diabetology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 149
ISSN 1475-2840
NCID AA12050431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders Ⓒ Author(s)
File Version publisher
PubMed ID 32979918
DOI 10.1186/s12933-020-01132-2
Web of Science KeyUT 000576188900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12933-020-01132-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Sukegawa, Shintaro | Ono, Sawako| Nakano, Keisuke| Takabatake, Kiyofumi| Kawai, Hotaka| Nagatsuka, Hitoshi| Furuki, Yoshihiko|
Keywords Cytology Pathology Liquid-based cytology Screening Inflammation
Published Date 2020-09-10
Publication Title Diagnostic Pathology
Volume volume15
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 107
ISSN 1746-1596
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32912249
DOI 10.1186/s13000-020-01027-6
Web of Science KeyUT 000570651500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13000-020-01027-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Maeyama, Hiroki| Naitou, Hiromichi| Guyette, Francis X.| Yorifuji, Takashi| Banshotani, Yuki| Matsui, Daisaku| Yumoto, Tetsuya| Nakao, Atsunori| Kobayashi, Makoto|
Keywords Transportation Airway management Air ambulance Time-to-treatment
Published Date 2020-09-07
Publication Title Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
Volume volume28
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 89
ISSN 1757-7241
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32894186
DOI 10.1186/s13049-020-00784-z
Web of Science KeyUT 000571093400001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13049-020-00784-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Nishimura, Yoshito| Hagiya, Hideharu| Kawano, Kaoru| Yokota, Yuya| Oka, Kosuke| Iio, Koji| Hasegawa, Kou| Obika, Mikako| Haruma, Tomoko| Ono, Sawako| Masuyama, Hisashi| Otsuka, Fumio|
Keywords Non-typable Haemophilus influenzae Bacteremia beta-Lactamase-nonproducing ampicillin-resistance Adenomyosis Case report
Published Date 2020-07-16
Publication Title BMC Infectious Diseases
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 521
ISSN 1471-2334
NCID AA1203502X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32678023
DOI 10.1186/s12879-020-05193-2
Web of Science KeyUT 000552431500010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12879-020-05193-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Masaoka, Yasuyuki| Kawasaki, Yoichi| Kikuoka, Ryo| Ogawa, Atsushi| Esumi, Satoru| Wada, Yudai| Ushio, Soichiro| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
Keywords Valganciclovir Simple suspension method Stability HPLC Gavage tube
Published Date 2020-07-07
Publication Title Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences
Volume volume6
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 16
ISSN 2055-0294
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32655872
DOI 10.1186/s40780-020-00172-w
Web of Science KeyUT 000549139200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40780-020-00172-w
FullText URL fulltext.pdf
Author Maeda, Naoaki| Shirakawa, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke| Sakurama, Kazufumi| Noma, Kazuhiro| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2020-06-26
Publication Title World Journal of Surgical Oncology
Volume volume18
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 143
ISSN 1477-7819
NCID AA12048269
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32591002
DOI 10.1186/s12957-020-01908-6
Web of Science KeyUT 000545948700003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12957-020-01908-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Koshimune, Seijiro| Kosaka, Mitsuko| Mizuno, Nobuhiko| Yamamoto, Hiromasa| Miyamoto, Tomoyuki| Ebisui, Kohta| Toyooka, Shinichi| Ohtsuka, Aiji|
Keywords OCT4 SPP1 lung adenocarcinoma tumour-initiating cell cancer stem cell cell migration
Published Date 2020-06-05
Publication Title BMC Cancer
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 521
ISSN 1471-2407
NCID AA12034763
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32503462
DOI 10.1186/s12885-020-06969-0
Web of Science KeyUT 000540257600003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12885-020-06969-0
FullText URL fulltext.pdf
Author Yamamura, Yuriko| Matsumoto, Yoshinori| Tadokoro, Koh| Ohta, Yasuyuki| Sato, Kota| Yamashita, Toru| Yamamura, Masahiro| Sada, Ken-Ei| Abe, Koji| Wada, Jun|
Keywords Noninvasive pressure support ventilation Statin-associated necrotizing myopathy BIPAP
Published Date 2020-06-03
Publication Title BMC Pulmonary Medicine
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 156
ISSN 1471-2466
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32493279
DOI 10.1186/s12890-020-01195-7
Web of Science KeyUT 000540247100001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12890-020-01195-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Ishihara, Yoshihito| Arakawa, Hikaru| Nishiyama, Akiyoshi| Kamioka, Hiroshi|
Keywords Ameloblastoma Alveolar distraction osteogenesis Implant anchorage Postoperative malocclusion
Published Date 2020-06-02
Publication Title Head and Face Medicine
Volume volume16
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 12
ISSN 1746-160X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32487178
DOI 10.1186/s13005-020-00227-1
Web of Science KeyUT 000540607500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13005-020-00227-1
FullText URL fulltext.pdf
Author Morisawa, Shin| Hamasaki, Ichiro| Shibata, Kiyo| Shimizu, Takehiro| Kono, Reika| Miyata, Manabu| Furuse, Takashi| Hasebe, Satoshi| Ohtsuki, Hiroshi| Morizane, Yuki| Shiraga, Fumio|
Keywords Intermittent exotropia Postoperative exo-drift Recurrent exotropia Recession and resection procedure Strabismus surgery
Published Date 2020-06-05
Publication Title BMC Ophthalmology
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
ISSN 1471-2415
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32503457
DOI 10.1186/s12886-020-01484-z
Web of Science KeyUT 000540232800002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12886-020-01484-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Tetsunaga, Tomonori| Yamada, Kazuki| Tetsunaga, Tomoko| Sanki, Tomoaki| Kawamura, Yoshi| Ozaki, Toshifumi|
Keywords Hip Navigation system Total hip replacement Retrospective study
Published Date 2020-04-15
Publication Title Journal of Orthopaedic Surgery and Research
Volume volume15
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 147
ISSN 1749-799X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
PubMed ID 32295628
Web of Science KeyUT 000528950200002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13018-020-01673-y
FullText URL fulltext.pdf
Author Katsuyama, Eri| Miyawaki, Yoshia| Sada, Ken-Ei| Asano, Yosuke| Hayashi, Keigo| Yamamura, Yuriko| Hiramatsu-Asano, Sumie| Morishita, Michiko| Ohashi, Keiji| Watanabe, Haruki| Katsuyama, Takayuki| Narazaki, Mariko| Matsumoto, Yoshinori| Wada, Jun|
Keywords Lupus nephritis Active lesions Chronic lesions Urinary protein Serum creatinine
Published Date 2020-06-01
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume21
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 208
ISSN 1471-2369
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32487161
DOI 10.1186/s12882-020-01868-9
Web of Science KeyUT 000538054600002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12882-020-01868-9
FullText URL fulltext.pdf
Author Matsuoka, Natsumi| Tsuji, Kenji| Ichihara, Eiki| Hara, Takayuki| Fukushima, Kazuhiko| Toma, Kishio| Kitamura, Shinji| Inagaki, Kenichi| Sugiyama, Hitoshi| Wada, Jun|
Keywords Pembrolizumab Hypothyroidism Creatinine Cystatin C
Published Date 2020-03-31
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume21
Publisher BMC
Start Page 113
ISSN 1471-2369
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32234009
DOI 10.1186/s12882-020-01775-z
Web of Science KeyUT 000522961400004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12882-020-01775-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Matsumoto, Yuji| Ichikawa, Tomotsugu| Kurozumi, Kazuhiko| Otani, Yoshihiro| Fujimura, Atsushi| Fujii, Kentaro| Tomita, Yusuke| Hattori, Yasuhiko| Uneda, Atsuhito| Tsuboi, Nobushige| Kaneda, Keisuke| Makino, Keigo| Date, Isao|
Keywords ANXA2 OSMR Invasion Mesenchymal transition Glioblastoma
Published Date 2020-04-05
Publication Title Acta Neuropathologica Communications
Volume volume8
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 42
ISSN 2051-5960
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32248843
DOI 10.1186/s40478-020-00916-7
Web of Science KeyUT 000524286500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40478-020-00916-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Tsuge, Mitsuru| Miyamoto, Machiko| Miyawaki, Reiji| Kondo, Yoichi| Tsukahara, Hirokazu|
Keywords Child Hemophagocytic lymphohistiocytosis Invasive pneumococcal disease Pneumococcal conjugate vaccine Serotype replacement
Published Date 2020-01-13
Publication Title BMC Pediatrics
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
ISSN 1471-2431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 31931763
DOI 10.1186/s12887-020-1915-7
Web of Science KeyUT 000514577300003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12887-020-1915-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Yamamoto, Haruchika| Miyoshi, Kentaroh| Otani, Shinji| Kurosaki, Takeshi| Sugimoto, Seiichiro| Yamane, Masaomi| Toyooka, Shinichi| Kobayashi, Motomu| Oto, Takahiro|
Keywords Inverted lung transplantation Pericardial conduit Pulmonary venous anastomosis Vessel formation
Published Date 2020-02-19
Publication Title BMC Pulmonary Medicine
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 46
ISSN 1471-2466
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32075616
DOI 10.1186/s12890-020-1075-4
Web of Science KeyUT 000517294200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12890-020-1075-4
FullText URL fulltext.pdf
Author Yumoto, Tetsuya| Naitou, Hiromichi| Yorifuji, Takashi| Aokage, Toshiyuki| Fujisaki, Noritomo| Nakao, Atsunori|
Keywords Glasgow coma scale Japan Coma Scale Mortality Trauma Traumatic brain injury
Published Date 2019-11-06
Publication Title BMC Emergency Medicine
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 65
ISSN 1471-227X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2019
File Version publisher
PubMed ID 31694575
DOI 10.1186/s12873-019-0282-x
Web of Science KeyUT 000495573700001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12873-019-0282-x
FullText URL fulltext.pdf
Author Uchida, Daisuke| Kato, Hironari| Matsumoto, Kazuyuki| Ishihara, Yuki| Matsumi, Akihiro| Saragai, Yosuke| Takada, Saimon| Yabe, Shuntaro| Muro, Shinichiro| Tomoda, Takeshi| Horiguchi, Shigeru| Okada, Hiroyuki|
Keywords Endoscopic ultrasound Diagnostic screening program Pancreatic diseases Biliary tract diseases
Published Date 2019-12-18
Publication Title BMC Gastroenterology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 220
ISSN 1471-230X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2019
File Version publisher
PubMed ID 31852458
DOI 10.1186/s12876-019-1141-7
Web of Science KeyUT 000510482800002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12876-019-1141-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Takagi, Kosei| Domagala, Piotr| Polak, Wojciech G.| Buettner, Stefan| Ijzermans, Jan N. M.|
Keywords Controlling nutritional status (CONUT) score Hepatocellular carcinoma Outcome Meta-analysis
Published Date 2019-12-09
Publication Title BMC Gastroenterology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 211
ISSN 1471-230X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2019
File Version publisher
PubMed ID 31818259
DOI 10.1186/s12876-019-1126-6
Web of Science KeyUT 000510482200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12876-019-1126-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Knaup, Emily| Nosaka, Nobuyuki| Yorifuji, Takashi| Tsukahara, Kohei| Naitou, Hiromichi| Tsukahara, Hirokazu| Nakao, Atsunori| the JaRPAC Study Group|
Keywords Decision support Intensive care Length of stay Mortality Outcome Pediatric Risk Prediction rules Scoring system
Published Date 2019-07-29
Publication Title Journal of Intensive Care
Volume volume7
Publisher BMC
Start Page 38
ISSN 2052-0492
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s).
File Version publisher
PubMed ID 31384469
DOI 10.1186/s40560-019-0392-2
Web of Science KeyUT 000477892900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40560-019-0392-2