Author 三朝医療センター|
Published Date 2001-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume71
Content Type Others
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| 光延 彰子| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2001-12-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Data or Dataset
Author 中村 寿美江|
Published Date 2001-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume71
Content Type Others
Author 三朝医療センター|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Others
Author Hiramatsu, Kazuhisa| Asano, Motoi| Matsushita, Koki| Miyoshi, Tomoko| Nakamura, Sukio| Mizushima, Takaaki| Koide, Norio| Kataoka, Hitomi| Ochi, Koji| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takata, Shingo| Ashida, Kozo| Hosaki, Yasuhiro| Hamada, Masanori| Iwagaki, Naofumi| Kikuchi, Hiroshi| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Konuma, Toshimitsu| Kawasaki, Yoichi| Katsube, Risa| Nawa, Hideki| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takata, Shingo| Ashida, Kozo| Hosaki, Yasuhiro| Hamada, Masanori| Iwagaki, Naofumi| Kikuchi, Hiroshi| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takata, Shingo| Ashida, Kozo| Hosaki, Yasuhiro| Hamada, Masanori| Iwagaki, Naofumi| Kikuchi, Hiroshi| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hamada, Masanori| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Iwagaki, Naofumi| Takata, Shingo| Kikuchi, Hiroshi|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takata, Shingo| Ashida, Kozo| Hosaki, Yasuhiro| Hamada, Masanori| Iwagaki, Naofumi| Kikuchi, Hiroshi| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kikuchi, Hiroshi| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Hamada, Masanori| Iwagaki, Naofumi| Takata, Shingo| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takata, Shingo| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Hamada, Masanori| Iwagaki, Naofumi| Kikuchi, Hiroshi| Mitsunobu, Fumihiro|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Iwagaki, Naofumi| Takata, Shingo| Kikuchi, Hiroshi| Hamada, Masanori|
Published Date 2008-03-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume76
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 三朝医療センター|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Others
Author Matsubara, Fumie| 光延 彰子| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2002-12-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Data or Dataset
Author 中村 寿美江|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Others
Author 中村 寿美江|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 西村 伸子| 寺崎 佳代| 山本 貞枝| 吉尾 慶子| 中村 寿美江|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Tsugeno, Hirofumi| Okamoto, Makoto| Nishida, Norikazu| Yokoi, Tadashi| Takata, Shingo| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2002-02-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Departmental Bulletin Paper