Author Shi, Jian-Xiao| Li, Zhi-Xuan| Nitoda, Teruhiko| Izumi, Minoru| Kanzaki, Hiroshi| Baba, Naomichi| Kawazu, Kazuyoshi| Nakajima, Shuhei|
Published Date 2007-04
Publication Title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
Volume volume71
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Okada, Katsuhide| Zhao, Haisuo| Izumi, Minoru| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi|
Published Date 2007-03
Publication Title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
Volume volume71
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Masahiko| Zhu, Changjin| Yi, Lui| Rong, Zheng| Miura, Yoshie| Izumi, Minoru| Nakajima, Shuhei| Tanamoto, Ken-ichi| Shimizu, Sakayu| Baba, Naomichi|
Published Date 2007-04
Publication Title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
Volume volume71
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Baba, Naomichi| Yoneda, Kenji| Sasakura, Keiji| Shigeta, Yasutami| Kishida, Yasuhiro| Aoishi, Akihiro| Daido, Hiroko| Nakajima, Shuhei| Iwasa, Junkichi| Tahara, Shoichi| Kaneko, Takao| Matsuo, Mitsuyoshi| Shimizu, Sakayu|
Published Date 2010-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume99
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Keriko, Joseph Mungai| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Isozaki, Yumika| Iwasa, Junkichi|
Published Date 1995-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume84
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Alam, Md Khorshed| Shimizu, Rumiko| Yamada, Eiko| Baba, Naomichi| Nakajima, Shuhei|
Published Date 1997-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakajima, Shuhei| Okamoto, Akiko| Sugawara, Keiji| Takeda, Taro| Iwasa, Junkichi| Baba, Naomichi|
Published Date 1997-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Baba, Naomichi| Hirota, Naohisa| Nakajima, Shuhei|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kenji, Glaston Mwangi| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Iwasa, Junkichi|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Higashide, Eiji| Ohashi, Toshinari| Hoque, Mohamada Mahfuzul| Najima, shuhei|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Higashide, Eiji| Omatsu, Yoshiharu| Inoue, Suemi| Kimura, Yoshinobu| Kanzaki, Hiroshi| Nakajima, Shuhei|
Published Date 1999-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume88
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Kotaro| Mori, Yoshihiro| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Shimizu, Sakayu|
Published Date 2001-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume90
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seki, Chiyo| Mori, Yoshihiro| Nakajima, Shuhei| Shimizu, Sakayu| Baba, Naomichi|
Published Date 2001-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume90
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kadowaki, Emiko| Yoshida, Yasuhiro| Baba, Naomichi| Nakajima, Shuhei|
Published Date 2003-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume92
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakajima, Shuhei| Takaishi, Kazuto| Nagano, Youichi| Alen, Yohannes| Kawazu, Kazuyoshi| Baba, Naomichi|
Published Date 2004-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume93
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Iwasa, Junkichi| Kawanishi, Tetsuroh| Handa, Satoshi| Kamano, Hideki| Yamamoto, Shingo| Okamoto, Manabu| Takeda, Norimasa| Nakamura, Mikihiko| Masutani, Tetsuya| Shiro, Motoo| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Seyama, Issei|
Published Date 1992
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume79
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper