Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Others
Author Nursing section|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Others
Author Matsubara, Fumie| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Data or Dataset
Author Nakai, Mutsuo| Akiyama, Tsuneo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Irie, Seiji| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Mehdi, Tavassoli|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Senou, Toshinobu| Irie, Seiji| Tanaka, Juntaro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Nakao, Toshihiko| Sunakawa, Mitsuru| Yagi, Nobuko| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Tsuji, Mituaki| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Araki, Hiroyuki| Kitani, Hikaru| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sudo, Michiyasu| Matsubara, Fumie| Araki, Hiroyuki| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki| Tsuji, Mitsuaki| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Irie, Seiji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Irie, Seiji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanaka, Juntaro| Matumoto, Shuuji| Ochi, Kouji| Irie, Seiji| Takeda, Masahiko| Harada, Hideo|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroyuki| Suga, Kiyohiro| Sakata, Junko| Yosida, Sachie| Mifune, Masaaki| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1988-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume59
Content Type Departmental Bulletin Paper