Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Others
Author 高田 信江|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Others
Author 山田 武司|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsubara, Fumie| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Data or Dataset
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Kohmoto, Tomoji| Sunakawa, Mitsuru| Yagi, Nobuko| Yorozu, Hidenori| Matsumoto, Yasunobu|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mifune, Masaaki|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Harada, Hideo| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Senou, Toshinobu| Irie, Seiji| Ishibashi, Tadaaki| Kimura, Ikuro|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanaka, Juntarou| Matumoto, Shuuji| Senou, Toshinobu| Irie, Seiji| Ochi, Kouji| Takeda, Masahiko| Harada, Hideo|
Published Date 1987-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume58
Content Type Departmental Bulletin Paper