Author Motokura, Kiyoshi| Tani, Kazuyoshi| Ugaki, Masaaki| Sato, Shiro| Takata, Choji| Naito, Takakazu| Nabeshima, Saburo| Yamasaki, Ryohei| Yamamoto, Michio| Nishishita, Soichi| Nobuki, Shigeo| Tanimoto, Junichi| Kojima, Sumikazu| Shiaku, Midori| Iguchi, Yoshiko|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Utsumi, Kozo|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ota, Zensuke|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ota, Zensuke|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Oda, Nobuo| Ida, Noriaki|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Kojima, Sumikazu| Tanimoto, Jun-ichi| Nobuki, Shigeo| Hagitani, Akira| Nishishita, Soichi| Shiwaki, Midori| Utsumi, Kozo|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Tanimoto, Junichi| Kojima, Sumikazu| Nobuki, Shigeo| Hagitani, Akira| Iguchi, Yoshiko| Akagi, Eiko| Ofuji, Tadashi| Asaka, Takakazu| Kamura, Junta| Shibata, Tsuneo|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article