Author Takeda, Yoshimasa| Kawashima, Takahisa| Kiyota, Kazuya| Oda, Shigeto| Morimoto, Naoki| Kobata, Hitoshi| Isobe, Hisashi| Honda, Mitsuru| Fujimi, Satoshi| Onda, Jun| I, Seishi| Sakamoto, Tetsuya| Ishikawa, Masami| Nakano, Hiroshi| Sadamitsu, Daikai| Kishikawa, Masanobu| Kinoshita, Kosaku| Yokoyama, Tomoharu| Harada, Masahiro| Kitaura, Michio| Ichihara, Kiyoshi| Hashimoto, Hiroshi| Tsuji, Hidekazu| Yorifuji, Takashi| Nagano, Osamu| Katayama, Hiroshi| Ujike, Yoshihito| Morita, Kiyoshi|
Published Date 2014-12
Publication Title Resuscitation
Volume volume85
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Murakami, Toshi| Takigawa, Nagio| Ninomiya, Takashi| Ochi, Nobuaki| Yasugi, Masaaki| Honda, Yoshihiro| Kubo, Toshio| Ichihara, Eiki| Hotta, Katsuyuki| Tanimoto, Mitsune| Kiura, Katsuyuki|
Published Date 2014-01
Publication Title Lung Cancer
Volume volume83
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Muraoka, Takayuki| Soh, Junichi| Toyooka, Shinichi| Aoe, Keisuke| Fujimoto, Nobukazu| Hashida, Shinsuke| Maki, Yuho| Tanaka, Norimitsu| Shien, Kazuhiko| Furukawa, Masashi| Yamamoto, Hiromasa| Asano, Hiroaki| Tsukuda, Kazunori| Kishimoto, Takumi| Otsuki, Takemi| Miyoshi, Shinichiro|
Published Date 2013-12
Publication Title Lung Cancer
Volume volume82
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Ueno, Tsuyoshi| Tsukuda, Kazunori| Toyooka, Shinichi| Ando, Midori| Takaoka, Munenori| Soh, Junichi| Asano, Hiroaki| Maki, Yuho| Muraoka, Takayuki| Tanaka, Norimitsu| Shien, Kazuhiko| Furukawa, Masashi| Yamatsuji, Tomoki| Kiura, Katsuyuki| Naomoto, Yoshio| Miyoshi, Shinichiro|
Published Date 2012-04
Publication Title Lung Cancer
Volume volume76
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Tanaka, Norimitsu| Toyooka, Shinichi| Soh, Junichi| Kubo, Takafumi| Yamamoto, Hiromasa| Maki, Yuho| Muraoka, Takayuki| Shien, Kazuhiko| Furukawa, Masashi| Ueno, Tsuyoshi| Asano, Hiroaki| Tsukuda, Kazunori| Aoe, Keisuke| Miyoshi, Shinichiro|
Published Date 2012-04
Publication Title Lung Cancer
Volume volume76
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Shien, Kazuhiko| Toyooka, Shinichi| Ichimura, Kouichi| Soh, Junichi| Furukawa, Masashi| Maki, Yuho| Muraoka, Takayuki| Tanaka, Norimitsu| Ueno, Tsuyoshi| Asano, Hiroaki| Tsukuda, Kazunori| Yamane, Masaomi| Oto, Takahiro| Kiura, Katsuyuki| Miyoshi, Shinichiro|
Published Date 2012-07
Publication Title Lung Cancer
Volume volume77
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Nogami, Naoyuki| Hotta, Katsuyuki| Kuyama, Shoichi| Kiura, Katsuyuki| Takigawa, Nagio| Chikamori, Kenichi| Shibayama, Takuo| Kishino, Daizo| Hosokawa, Shinobu| Tamaoki, Akihiko| Harita, Shingo| Tabata, Masahiro| Ueoka, Hiroshi| Shinkai, Tetsu| Tanimoto, Mitsune|
Published Date 2011-10
Publication Title Lung Cancer
Volume volume74
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Tsukamoto, Naoko| Otsuka, Fumio| Miyoshi, Tomoko| Inagaki, Kenichi| Nakamura, Eri| Suzuki, Jiro| Ogura, Toshio| Iwasaki, Yasumasa| Makino, Hirofumi|
Published Date 2011-01-30
Publication Title Molecular and Cellular Endocrinology
Volume volume332
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Hanafusa, Tadashi| Mohamed, Ali Eldib Ali| Kitaoka, Kenta| Ohue, Yoshihiro| Nakayama, Eiichi| Ono, Toshiro|
Published Date 2011-02-01
Publication Title Cancer Letters
Volume volume301
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ito, Tatsuo| Ouchida, Mamoru| Morimoto, Yuki| Yoshida, Aki| Jitsumori, Yoshimi| Ozaki, Toshifumi| Sonobe, Hiroshi| Inoue, Hajime| Shimizu, Kenji|
Published Date 2005-06-28
Publication Title Cancer Letters
Volume volume224
Issue issue2
Content Type Journal Article