FullText URL fulltext.pdf
Author Yang, Jiajia| Yu, Yinghua| Shigemasu, Hiroaki| Kadota, Hiroshi| Nakahara, Kiyoshi| Kochiyama, Takanori| Ejima, Yoshimichi| Wu, Jinglong|
Keywords crossmodal processing fMRI haptic dot-surface matching lateral posterior parietal cortex memory retrieval
Published Date 2021-01-19
Publication Title Brain and Behavior
Publisher Wiley
Start Page e02033
ISSN 2162-3279
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2021 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 33470046
DOI 10.1002/brb3.2033
Web of Science KeyUT 000608709300001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1002/brb3.2033
FullText URL fulltext.pdf
Author Wang, Heng| Shi, Zhongyan| Sun, Weiqian| Zhang, Jianxu| Wang, Jing| Shi, Yue| Yang, Ruoshui| Li, Chunlin| Chen, Duanduan| Wu, Jinglong| Gongyao, Guo| Xu, Yifei|
Keywords electrical stimulation temporally interfering finite element method simulation mouse
Published Date 2020-12-08
Publication Title Frontiers in Neuroinformatics
Volume volume14
Publisher Frontiers Media
Start Page 574189
ISSN 1662-5196
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 Wang, Shi, Sun, Zhang,Wang, Shi, Yang, Li, Chen,Wu, Gongyao and Xu.
File Version publisher
PubMed ID 33363461
DOI 10.3389/fninf.2020.574189
Web of Science KeyUT 000600633000001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.3389/fninf.2020.574189
FullText URL fulltext.pdf
Author Pei, Guangying| Yang, Ruoshui| Shi, Zhongyan| Guo, Guoxin| Wang, Shujie| Liu, Miaomiao| Qiu, Yuxiang| Wu, Jinglong| Go, Ritsu| Han, Yin| Yan, Tianyi|
Keywords mismatch negativity neurofeedback working memory subjective cognitive decline Alzheimer's disease early intervention
Published Date 2020-09-29
Publication Title Frontiers in Aging Neuroscience
Volume volume12
Publisher Frontiers Media
Start Page 263
ISSN 1663-4365
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 Pei et al.
File Version publisher
DOI 10.3389/fnagi.2020.00263
Web of Science KeyUT 000578623900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.00263