FullText URL fulltext.pdf
Author Tanaka, Tomoyuki| Hagiwara, Kaito| Gazzola, Enrico| Ali, Ajmi| Ou, Iwa| Sudo, Takashi| Das, Pretam Kumar| Reen, Mandeep Singh| Dhir, Rohit| Koshio, Yusuke| Sakuda, Makoto| Kimura, Atsushi| Nakamura, Shoji| Iwamoto, Nobuyuki| Harada, Hideo| Collazuol, Gianmaria| Lorenz, Sebastian| Wurm, Michael| Focillon, William| Gonin, Michel| Yano, Takatomi|
Published Date 2020-04-13
Publication Title Progress of Theoretical and Experimental Physics
Volume volume2020
Issue issue4
Publisher Oxford University Press
Start Page 043D02
ISSN 2050-3911
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2020.
File Version publisher
DOI 10.1093/ptep/ptaa015
Web of Science KeyUT 000565930600002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1093/ptep/ptaa015
FullText URL fulltext.pdf
Author Hagiwara, Kaito| Yano, Takatomi| Tanaka, Tomoyuki| Reen, Mandeep Singh| Das, Pretam Kumar| Lorenz, Sebastian| Ou, Iwa| Sudo, Takashi| Yamada, Yoshiyuki| Mori, Takaaki| Kayano, Tsubasa| Dhir, Rohit| Koshio, Yusuke| Sakuda, Makoto| Kimura, Atsushi| Nakamura, Shoji| Iwamoto, Nobuyuki| Harada, Hideo| Wurm, Michael| Focillon, William| Gonin, Michel| Ali, Ajmi| Collazuol, Gianmaria|
Published Date 2019-02-22
Publication Title Progress of Theoretical and Experimental Physics
Issue issue2
Publisher Oxford University Press
Start Page 023D01
ISSN 2050-3911
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019.
File Version publisher
DOI 10.1093/ptep/ptz002
Web of Science KeyUT 000462589600008
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1093/ptep/ptz002
Author Benher, Omar| Farina, Nicola| Nakamura, Hiroki| Sakuda, Makoto| Seki, Ryoichi|
Published Date 2005-9
Publication Title Physical Review D
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Takayama, Ken| Koseki, Kunio| Torikai, Kota| Tokuchi, Akira| Nakamura, Eiji| Arakida, Yoshio| Shimosaki, Yoshito| Wake, Masayoshi| Kouno, Tadaaki| Horioka, Kazuhiko| Igarashi, Susumu| Iwashita, Taiki| Kawasaki, Atsushi| Kishiro, Jun-ichi| Sakuda, Makoto| Sato, Hikaru| Shiho, Makoto| Shirakata, Masashi| Sueno, Tsuyoshi| Toyama, Takeshi| Watanabe, Masao| Yamane, Isao|
Published Date 2005-4
Publication Title Physical Review Letters
Volume volume94
Issue issue14
Content Type Journal Article