Author Mizutani, Shinsuke| Ekuni, Daisuke| Furuta, Michiko| Tomofuji, Takaaki| Irie, Koichiro| Azuma, Tetsuji| Kojima, Azusa| Nagase, Jun| Iwasaki, Yoshiaki| Morita, Manabu|
Published Date 2012-09
Publication Title Journal of Clinical Periodontology
Volume volume39
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Tomofuji, Takaaki| Kawabata, Yuya| Kasuyama, Kenta| Endo, Yasumasa| Yoneda, Toshiki| Yamane, Mayu| Azuma, Tetsuji| Ekuni, Daisuke| Morita, Manabu|
Published Date 2014-07-02
Publication Title Scientific Reports
Volume volume4
Content Type Journal Article
Author Irie, Koichiro| Ekuni, Daisuke| Tomofuji, Takaaki| Azuma, Tetsuji| Endo, Yasumasa| Kasuyama, Kenta| Morita, Manabu|
Published Date 2011-01
Publication Title Archives of Oral Biology
Volume volume56
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Azuma, Tetsuji| Tomofuji, Takaaki| Endo, Yasumasa| Tamaki, Naofumi| Ekuni, Daisuke| Irie, Koichiro| Kasuyama, Kenta| Kato, Tomo| Morita, Manabu|
Published Date 2011-08
Publication Title Archives of Oral Biology
Volume volume56
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author Azuma, Tetsuji| Arioka, Kyoko| Arakawa, Hikaru| Egusa, Masahiko| Kuboki, Takuo| Morita, Manabu|
Published Date 2009-12-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume121
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Azuma, Tetsuji|
Published Date 2006-03-24
Publication Title
Content Type Thesis or Dissertation