Author Inoue, Masafumi| Okada, Hiroyuki| Kawahara, Yoshiro| Kawano, Seiji| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2009-08-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume121
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kobayashi, Yoshiyuki| Nakamura, Shinichiro| Ohnishi, Hideki| Toshimori, Junichi| Kuwaki, Kenji| Hagihara, Hiroaki| Miyake, Yasuhiro| Shiraha, Hidenori| Nouso, Kazuhiro| Yagi, Takahito| Tanaka, Noriaki| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2009-04-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume121
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Fujikawa, Tatsuya| Shiraha, Hidenori| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2009-04-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume121
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Oka, Takahiko| Tomoda, Jun| Kobashi, Haruhiko| Sakai, Nobuyuki| Sakaguchi, Kohsaku| Yamamoto, Kazuhide| Higashi, Toshihiro| Ito, Toshio| Yamada, Gotaro| Tsuji, Takao|
Published Date 1994
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume106
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2008-12-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Iwamuro, Masaya| Ohya, Shogen| Yoshioka, Masao| Nasu, Tatsuyo| Ogawa, Tsuneyoshi| Ito, Mamoru| Ishiyama, Shuhei| Fujiwara, Akiko| Shiode, Junji| Yamamoto, Kazuhide| Itoshima, Tatsuya|
Published Date 2005-09-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume117
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Yagi, Toru| Kawahara, Yoshiro| Okada, Hiroyuki| Takemoto, Koji| Kato, Jun| Kobayashi, Yoshiyuki| Kawamoto, Hirofumi| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2008-01-04
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue3
Content Type Journal Article