著者 Tamura, Tomoki| Hirata, Taizo| Tabata, Masahiro| Hinotsu, Shiro| Hamada, Akinobu| Motoki, Takayuki| Iwamoto, Takayuki| Mizoo, Taeko| Nogami, Tomohiro| Shien, Tadahiko| Taira, Naruto| Matsuoka, Junji| Doihara, Hiroyoshi|
発行日 2016-10
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kuroda, Shinji| Kikuchi, Satoru| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Hinotsu, Shiro| Fujiwara, Toshiyoshi|
発行日 2016-10
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Watanabe, Mototsugu| Yamamoto, Hiromasa| Eikawa, Shingo| Shien, Kazuhiko| Shien, Tadahiko| Soh, Junichi| Hotta, Katsuyuki| Wada, Jun| Hinotsu, Shiro| Fujiwara, Toshiyoshi| Kiura, Katsuyuki| Doihara, Hiroyoshi| Miyoshi, Shinichiro| Udono, Heiichiro| Toyooka, Shinichi|
発行日 2016-08
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
4号
資料タイプ 学術雑誌論文