Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume92 issue1 (2003-02)
Gao, Xiong| Mohri, Kentaro| Masuoka, Takashi| Sawada, Kaori|
PP. 63 - 66
PP. 111 - 115
Kawamoto, Yasuo| Sato, Katsunori|
PP. 103 - 110
Sun, Chengchun| Izumimoto, Masatoshi| Miyamoto, Taku| Miyase, Kokoro|
PP. 53 - 56
PP. 39 - 46
Yamaoka, Seiji| Tamura, Takashi| Takenobu, Hisanori| Kojo, Toshiyuki| Tanaka, Hidehiko| Inagaki, Kenji|
PP. 9 - 15
Hirai, Yoshihiko| Masaki, Takayuki| Miyoshi, Makoto| Yamada, Toshi| Saitou, Takenori| Nakai, Kiyohiro| Tsuda, Makoto|
PP. 47 - 52
Ta, Na| Mohri, Kentaro| Namba, Kazuhiko| Monta, Mitsuji|
PP. 57 - 61
Seki, Hikaru| Marutani, Mizuri| Inagaki, Yoshishige| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Ichinose, Yuki|
PP. 21 - 26