著者 Waki, Takahiro; Katsui, Kuniaki; Mitsuhashi, Toshiharu; Ogata, Takeshi; Katayama, Norihisa; Takemoto, Mitsuhiro; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi; Kanazawa, Susumu;
発行日 2017-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
71巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Wada, Koichiro; Uehara, Shinya; Ishii, Ayano; Sadahira, Takuya; Yamamoto, Masumi; Mitsuhata, Ritsuko; Takamoto , Atsushi; Araki, Motoo; Kobayashi, Yasuyuki; Watanabe, Masami; Watanabe, Toyohiko; Hotta, Katsuyuki; Nasu, Yasutomo;
発行日 2016-08
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
4号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Araki, Motoo; Wada, Koichiro; Mitsui, Yosuke; Kubota, Risa; Yoshioka, Takashi; Ariyoshi, Yuichi; Kobayashi, Yasuyuki; Kitagawa, Masashi; Tanabe, Katsuyuki; Sugiyama, Hiroshi; Wada, Jun; Watanabe, Masami; Watanabe, Toyohiko; Hotta, Katsuyuki; Nasu, Yasutomo;
発行日 2016-08
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
4号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ebara, Shin; Kobayashi, Yasuyuki; Sasaki, Katsumi; Araki, Motoo; Sugimoto, Morito; Wada, Koichirou; Fujio, Kei; Takamoto, Atsushi; Watanabe, Toyohiko; Yanai, Hiroyuki; Nasu, Yasutomo;
発行日 2016-06
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Yoshioka, Takashi; Otsuki, Hideo; Uehara, Shinya; Shimizu, Toshihiro; Murao, Wataru; Fujio, Koji; Fujio, Kei; Wada, Koichiro; Araki, Motoo; Nasu, Yasutomo;
発行日 2016-06
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 那須 保友;
発行日 2014-12-01
出版物タイトル 岡山医学会雑誌
126巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kurahashi, Hiroaki; Watanabe, Masami; Sugimoto, Morito; Ariyoshi, Yuichi; Mahmood, Sabina; Araki, Motoo; Ishii, Kazushi; Nasu, Yasutomo; Nagai, Atsushi; Kumon, Hiromi;
発行日 2013-12
出版物タイトル Endocrine Journal
60巻
12号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Hayashi, Tatsuro; Asano, Hiroaki; Toyooka, Shinichi; Tsukuda, Kazunori; Soh, Junichi; Shien, Tadahiko; Taira, Naruto; Maki, Yuho; Tanaka, Norimitsu; Doihara, Hiroyoshi; Nasu, Yasutomo; Huh, Nam-ho; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2012-05
出版物タイトル Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
138巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ishikawa, Tsutomu; Araki, Motoo; Hirata, Takeshi; Watanabe, Masami; Ebara, Shin; Watanabe, Toyohiko; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi;
発行日 2014-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
68巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Araki, Motoo; Jeong, Wooju; Park, Sung Yul; Lee, Young Hoon; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi; Hong, Sung Joon; Rha, Koon Ho;
発行日 2014-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
68巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Bekku, Kensuke; Saika, Takashi; Kobayashi, Yasuyuki; Kioshimoto, Ryo; Kanbara, Taiki; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi;
発行日 2013-02
出版物タイトル International Journal of Clinical Oncology
18巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tanimoto, Ryuta; Sakaguchi, Masakiyo; Abarzua, Fernando; Kataoka, Ken; Kurose, Kaoru; Murata, Hitoshi; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi; Huh, Nam-Ho;
発行日 2010-04-01
出版物タイトル International Journal of Cancer
126巻
7号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Huang, P; Kaku, H; Chen, J; Kashiwakura, Y; Saika, T; Nasu, Y; Urata, Y; Fujiwara, T; Watanabe, M; Kumon, H;
発行日 2010-07
出版物タイトル Cancer Gene Therapy
17巻
7号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Sakaguchi, Masakiyo; Kataoka, Ken; Abarzua, Fernando; Tanimoto, Ryuta; Watanabe, Masami; Murata, Hitoshi; Than, Swe Swe; Kurose, Kaoru; Kashiwakura, Yuji; Ochiai, Kazuhiko; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi; Huh, Nam-ho;
発行日 2009-05-22
出版物タイトル The Journal of Biological Chemistry
284巻
21号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kawauchi, Keiichiro; Watanabe, Masami; Kaku, Haruki; Huang, Peng; Sasaki, Kasumi; Sakaguchi, Masakiyo; Ochiai, Kazuhiko; Huh, Nam-ho; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi;
発行日 2012-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
66巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Wang, Lei; Kaku, Haruki; Huang, Peng; Xu, Kexin; Yang, Kai; Zhang, Jiheng; Li, Ming; Xie, Liping; Wang, Xiaofeng; Sakai, Akiko; Watanabe, Masami; Nasu, Yasutomo; Shimizu, Kenji; Kumon, Hiromi; Na, Yanqun;
発行日 2011-10
出版物タイトル Acta Medica Okayama
65巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ochiai, Kazuhiko; Watanabe, Masami; Ueki, Hideo; Huang, Peng; Fujii, Yasuyuki; Nasu, Yasutomo; Noguchi, Hirofumi; Hirata, Takeshi; Sakaguchi, Masakiyo; Huh, Nam-ho; Kashiwakura, Yuji; Kaku, Haruki; Kumon, Hiromi;
発行日 2011-08-26
出版物タイトル Biochemical and Biophysical Research Communications
412巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 那須 保友;
発行日 2011-08-01
出版物タイトル 岡山医学会雑誌
123巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kobayashi, Yasuyuki; Saika, Takashi; Manabe, Daisuke; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi;
発行日 2011-04
出版物タイトル Acta Medica Okayama
65巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Yokoyama, Teruhiko; Watanabe, Toyohiko; Saika, Takashi; Nasu, Yasutomo; Kumon, Hiromi; Miyaji, Yoshiyuki; Nagai, Atsushi;
発行日 2007-10-02
出版物タイトル International Journal of Urology
14巻
7号
資料タイプ 学術雑誌論文