Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume98 issue1 (2009-02)
PP. 1 - 7
Kubota, Naohiro| Potjanapimon, Chaiwat| Fukuda, Fumio| Fujiia, Yuichiro| Ono, Toshiro| Kurafuji, Yuki| Ogoro, Atsuo| Kunugi, Yukihiro| Kobayashi, Kazushi| Shigehara, Izumi| Yamashita, Hiroyuki| Fujishima, Hiroyuki|
PP. 9 - 16
Oohashi, Yuji| Goto, Tanjuro| Shimizu, Nozomi| Koma, Yasushi| Morishita, Teruhisa| Fujii, Kazunori| Shima, Kohji|
PP. 17 - 22
PP. 31 - 37
Tang, Bomin| Mohri, Kentaro| Monta, Mitsuji| Namba, Kazuhiko| Iwasaki, Masami| Qiu, Bai-jing| Liang, Jian|
PP. 39 - 45
PP. 59 - 76