Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume97 issue1 (2008-02)
Tachibana, Akiko| Tamura, Takashi| Imada, Katsumi| Kinoshita, Miki| Namba, Keiichi| Tsutsumi, Noriko| Hashida, Miyoko| Sakaguchi, Hiromichi| Inagaki, Kenji|
PP. 1 - 7
Oh-e, Izumi| Kobayashi, Yasuko| Saitoh, Kuniyuki| Kuroda, Toshiro|
PP. 33 - 39
Potjanapimon, Chaiwat| Fujioka, Natsuko| Fukuda, Fumio| Kubota, Naohiro|
PP. 41 - 47
Goto, Tanjuro| Oohashi, Yuji| Shimizu, Nozomi| Morisita, Teruhisa| Fujii, Kazunori| Ishikawa, Junya| Shima, Kohji|
PP. 61 - 67
Okamoto, Goro| Goto, Shintaro| Ueki, Keiji|
PP. 69 - 81