Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume85 issue11-12 (1973-12-30)
Otsuka, Nagayasu| Isobe, Tamotsu| Negayama, Miwako| Kanda, Shigeto|
PP. 535 - 539
Yamamoto, Michio| Hiraki, Yoshio| Tamai, Toyosato| Takagi, Hisao| Ehara, Kazuhiko| Tanabe, Masatada| Okuda, Kozo|
PP. 593 - 599
Kanemasa, Yasuhiro| Katayama, Takeshi| Okabe, Akinobu| Mori, Yasumi|
PP. 601 - 605
Takahara, Shigeo| Ogura, Yoshio| Mitani, Yasuo| Kasai, Hideo| Kawasaki, Koichiro| Kuroda, Yasuo| Ohkura, Koji|
PP. 607 - 613