著者 Monden, Yuki| Yamamoto, Ayaka| Shindo, Akiko| Tahara, Makoto|
発行日 2014-06-16
出版物タイトル DNA Research
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Yamazaki, Yukiko| Akashi, Ryo| Banno, Yutaka| Endo, Takashi| Ezura, Hiroshi| Fukami-Kobayashi, Kaoru| Inaba, Kazuo| Isa, Tadashi| Kamei, Katsuhiko| Kasai, Fumie| Kobayashi, Masatomo| Kurata, Nori| Kusaba, Makoto| Matuzawa, Tetsuro| Mitani, Shohei| Nakamura, Taro| Nakamura, Yukio| Nakatsuji, Norio| Naruse, Kiyoshi| Niki, Hironori| Nitasaka, Eiji| Obata, Yuichi| Okamoto, Hitoshi| Okuma, Moriya| Sato, Kazuhiro| Serikawa, Tadao| Shiroishi, Toshihiko| Sugawara, Hideaki| Urushibara, Hideko| Yamamoto, Masatoshi| Yaoita, Yoshio| Yoshiki, Atsushi| Kohara, Yuji|
発行日 2010-01
出版物タイトル Nucleic Acids Research
38巻
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Iehisa, Julio Cesar Masaru| Shimizu, Akifumi| Sato, Kazuhiro| Nasuda, Shuhei| Takumi, Shigeo|
発行日 2012-12
出版物タイトル DNA Research
19巻
6号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Sato, Kazuhiro| Shin-I, Tadasu| Seki, Motoaki| Shinozaki, Kazuo| Yoshida, Hideya| Takeda, Kazuyoshi| Yamazaki, Yukiko| Conte, Matthieu| Kohara, Yuji|
発行日 2009-04
出版物タイトル DNA Research
16巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Takahashi, Kazuo H.| Okada, Yasukazu| Teramura, Kouhei|
発行日 2011-08
出版物タイトル Journal of Heredity
102巻
4号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Yoshimoto, Masaaki| Nakagawa, Shinya| Toyota, Teruaki| Nishiyama, Yuichi| Yamato, Keiko| Ishimori, Yuu| Kawabe, Atsushi| Hanamoto, Katsumi| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
発行日 2011-07
出版物タイトル Radiation Protection Dosimetry
146巻
1-3号
資料タイプ 学術雑誌論文