著者 Tanimoto, Ryuta| Sakaguchi, Masakiyo| Abarzua, Fernando| Kataoka, Ken| Kurose, Kaoru| Murata, Hitoshi| Nasu, Yasutomo| Kumon, Hiromi| Huh, Nam-Ho|
発行日 2010-04-01
出版物タイトル International Journal of Cancer
126巻
7号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Huang, P| Kaku, H| Chen, J| Kashiwakura, Y| Saika, T| Nasu, Y| Urata, Y| Fujiwara, T| Watanabe, M| Kumon, H|
発行日 2010-07
出版物タイトル Cancer Gene Therapy
17巻
7号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kojima, Toru| Hashimoto, Yuuri| Watanabe, Yuichi| Kagawa, Shunsuke| Uno, Futoshi| Kuroda, Shinji| Tazawa, Hiroshi| Kyo, Satoru| Mizuguchi, Hiroyuki| Urata, Yasuo| Tanaka, Noriaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
発行日 2009-10-01
出版物タイトル The Journal of Clinical Investigation
119巻
10号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Sakaguchi, Masakiyo| Kataoka, Ken| Abarzua, Fernando| Tanimoto, Ryuta| Watanabe, Masami| Murata, Hitoshi| Than, Swe Swe| Kurose, Kaoru| Kashiwakura, Yuji| Ochiai, Kazuhiko| Nasu, Yasutomo| Kumon, Hiromi| Huh, Nam-ho|
発行日 2009-05-22
出版物タイトル The Journal of Biological Chemistry
284巻
21号
資料タイプ 学術雑誌論文