著者 佃 和憲; 浅野 博昭; 万代 康弘; 藤原 俊義;
発行日 2016-08-01
出版物タイトル 岡山医学会雑誌
128巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Hayashi, Tatsuro; Asano, Hiroaki; Toyooka, Shinichi; Tsukuda, Kazunori; Soh, Junichi; Shien, Tadahiko; Taira, Naruto; Maki, Yuho; Tanaka, Norimitsu; Doihara, Hiroyoshi; Nasu, Yasutomo; Huh, Nam-ho; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2012-05
出版物タイトル Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
138巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ueno, Tsuyoshi; Toyooka, Shinichi; Fukazawa, Takuya; Kubo, Takafumi; Soh, Junichi; Asano, Hiroaki; Muraoka, Takayuki; Tanaka, Norimitsu; Maki, Yuho; Shien, Kazuhiko; Furukawa, Masashi; Sakaguchi, Masakiyo; Yamamoto, Hiromasa; Tsukuda, Kazunori; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2014-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
68巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Muraoka, Takayuki; Soh, Junichi; Toyooka, Shinichi; Aoe, Keisuke; Fujimoto, Nobukazu; Hashida, Shinsuke; Maki, Yuho; Tanaka, Norimitsu; Shien, Kazuhiko; Furukawa, Masashi; Yamamoto, Hiromasa; Asano, Hiroaki; Tsukuda, Kazunori; Kishimoto, Takumi; Otsuki, Takemi; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2013-12
出版物タイトル Lung Cancer
82巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Maki, Yuho; Soh, Junichi; Ichimura, Kouichi; Shien, Kazuhiko; Furukawa, Masashi; Muraoka, Takayuki; Tanaka, Norimitsu; Ueno, Tsuyoshi; Yamamoto, Hiromasa; Asano, Hiroaki; Tsukuda, Kazunori; Toyooka, Shinichi; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2013-01
出版物タイトル Oncology Reports
29巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ueno, Tsuyoshi; Tsukuda, Kazunori; Toyooka, Shinichi; Ando, Midori; Takaoka, Munenori; Soh, Junichi; Asano, Hiroaki; Maki, Yuho; Muraoka, Takayuki; Tanaka, Norimitsu; Shien, Kazuhiko; Furukawa, Masashi; Yamatsuji, Tomoki; Kiura, Katsuyuki; Naomoto, Yoshio; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2012-04
出版物タイトル Lung Cancer
76巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tanaka, Norimitsu; Toyooka, Shinichi; Soh, Junichi; Kubo, Takafumi; Yamamoto, Hiromasa; Maki, Yuho; Muraoka, Takayuki; Shien, Kazuhiko; Furukawa, Masashi; Ueno, Tsuyoshi; Asano, Hiroaki; Tsukuda, Kazunori; Aoe, Keisuke; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2012-04
出版物タイトル Lung Cancer
76巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Shien, Kazuhiko; Toyooka, Shinichi; Ichimura, Kouichi; Soh, Junichi; Furukawa, Masashi; Maki, Yuho; Muraoka, Takayuki; Tanaka, Norimitsu; Ueno, Tsuyoshi; Asano, Hiroaki; Tsukuda, Kazunori; Yamane, Masaomi; Oto, Takahiro; Kiura, Katsuyuki; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2012-07
出版物タイトル Lung Cancer
77巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Furukawa, Masashi; Soh, Junichi; Yamamoto, Hiromasa; Ichimura, Kouichi; Shien, Kazuhiko; Maki, Yuho; Muraoka, Takayuki; Tanaka, Norimitsu; Ueno, Tsuyoshi; Asano, Hiroaki; Tsukuda, Kazunori; Toyooka, Shinichi; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2013-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
67巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Furukawa, Masashi; Izumi, Sadanobu; Tsukuda, Kazunori; Tokumo, Masaki; Sakurai, Jun; Mano, Shohey;
発行日 2012-10
出版物タイトル Acta Medica Okayama
66巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Teramen, Hirotake; Tsukuda, Kazunori; Tanaka, Norimitsu; Ueno, Tsuyoshi; Kubo, Takafumi; Ando, Midori; Soh, Junichi; Asano, Hiroaki; Pass, Harvery I.; Toyooka, Shinichi; Miyoshi, Shinichiro;
発行日 2011-06
出版物タイトル Acta Medica Okayama
65巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Yano, Masaaki; Ouchida, Mamoru; Shigematsu, Hisayuki; Tanaka, Noriyoshi; Ichimura, Koichi; Kobayashi, Kazuyasu; Inaki, Yasuhiko; Toyooka, Shinichi; Tsukuda, Kazunori; Shimizu, Nobuyoshi; Shimizu, Kenji;
発行日 2004-10-20
出版物タイトル International Journal of Cancer
112巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tsukuda, Kazunori; Ikeda, Eiji; Takagi, Shoji; Miyake, Takayoshi; Muraoka, Takayuki; Watanabe, Keitaro; Hirai, Ryuji; Moriyama, Shigeharu; Nawa, Sugato; Kunitomo, Tadayoshi; Tsuji, Hisashi;
発行日 2007-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
61巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Yuasa, Ichiro; Tsukuda, Kazunori; Hirai, Ryuji; Ota, Tetsuya; Murakami, Masakazu; Naito, Minoru; Doihara, Hiroyoshi; Date, Hiroshi; Shimizu, Nobuyoshi;
発行日 2007-04
出版物タイトル Acta Medica Okayama
61巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ota, Tetsuya; Hirai, Ryuji; Tsukuda, Kazunori; Murakami, Masakazu; Naitou, Minoru; Shimizu, Nobuyoshi;
発行日 2004-06
出版物タイトル Acta Medica Okayama
58巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tsukuda, Kazunori; Tsuji, Hisashi; Kunitomo, Tadayoshi; Aokage, Keiju; Miyake, Takayoshi; Nakahara, Saki; Masuda, Hiroko;
発行日 2009-12
出版物タイトル Acta Medica Okayama
63巻
6号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tsukuda, Kazunori; Furutani, Shiro; Nakahara, Saki; Tada, Akihiro; Watanabe, Keitaro; Takagi, Shoji; Ikeda, Eiji; Hirai, Ryuji; Tsuji, Hisashi;
発行日 2008-12
出版物タイトル Acta Medica Okayama
62巻
6号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 佃 和憲;
発行日 2001-03-25
出版物タイトル
資料タイプ 学位論文