著者 Tsutsumi, Koichiro| Kawamoto, Hirofumi| Hirao, Ken| Sakakihara, Ichiro| Yamamoto, Naoki| Noma, Yasuhiro| Fujii, Masakuni| Kato, Hironari| Ogawa, Tsuneyoshi| Ishida, Etsuji| Kuwaki, Kenji| Nouso, Kazuhiro| Okada, Hiroyuki| Yamamoto, Kazuhide|
発行日 2012-09
出版物タイトル Pancreatology
12巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kanzaki, Hiromitsu| Nouso, Kazuhiro| Miyahara, Koji| Kajikawa, Naoko| Kobayashi, Sayo| Sakakihara, Ichiro| Iwadow, Shota| Uematsu, Shuji| Okamoto, Ryoichi| Shiraga, Kunihiro| Mizuno, Motowo| Araki, Yasuyuki|
発行日 2009-09-01
出版物タイトル Cases Journal
2巻
資料タイプ 学術雑誌論文