著者 Motokura, Kiyoshi| Tani, Kazuyoshi| Ugaki, Masaaki| Sato, Shiro| Takata, Choji| Naito, Takakazu| Nabeshima, Saburo| Yamasaki, Ryohei| Yamamoto, Michio| Nishishita, Soichi| Nobuki, Shigeo| Tanimoto, Junichi| Kojima, Sumikazu| Shiaku, Midori| Iguchi, Yoshiko|
発行日 1960-04
出版物タイトル Acta Medicinae Okayama
14巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Yamamoto, Michio| Tanimoto, Junichi| Kojima, Sumikazu| Nobuki, Shigeo| Hagitani, Akira| Iguchi, Yoshiko| Akagi, Eiko| Ofuji, Tadashi| Asaka, Takakazu| Kamura, Junta| Shibata, Tsuneo|
発行日 1960-04
出版物タイトル Acta Medicinae Okayama
14巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文