Verspätete Rezeption von Hayao Miyazakis Anime in Deutschland(宮崎駿アニメのドイツでの受容が遅れた諸事情)

ガードゲ ローデリヒ 岡山大学
備考
文化受容と翻訳の諸問題