Author Sakamoto, Tomoaki| Tomioka, Kenji|
Published Date 2007-06
Publication Title Zoological Science
Volume volume24
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Umezaki, Yujiro| Tomioka, Kenji|
Published Date 2008-11
Publication Title Zoological Science
Volume volume25
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Singaravel, Muniyandi| Fujisawa, Yuko| Hisada, Miki| Saifullah, ASM| Tomioka, Kenji|
Published Date 2003-11
Publication Title Zoological Science
Volume volume20
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Tomioka, Kenji| Abdelsalam, Salaheldin|
Published Date 2004-12
Publication Title Zoological Science
Volume volume21
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Ohtsuki, Takashi| Otsuki, Mariko| Murakami, Yousuke| Maekawa, Tetsuya| Yamamoto, Takashi| Akasaka, Koji| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
Published Date 2005-09
Publication Title Zoological Science
Volume volume22
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Kusumoto, Kenji| Murakami, Yousuke| Otsuki, Mariko| Kanayama, Munetoshi| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
Published Date 2005-09
Publication Title Zoological Science
Volume volume22
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Rajapakse, Sanath| Ogiwara, Katsueki| Yamano, Noriko| Kimura, Atsushi| Hirata, Kensaku| Takahashi, Sumio| Takahashi, Takayuki|
Published Date 2006-11
Publication Title Zoological Science
Volume volume23
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Ohtsuki, Takashi| Otsuki, Mariko| Murakami, Yousuke| Hirata, Kensaku| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
Published Date 2007-03
Publication Title Zoological Science
Volume volume24
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Maekawa, Tetsuya| Takeuchi, Sakae| Kanayama, Munetoshi| Takahashi, Sumio|
Published Date 2009-02
Publication Title Zoological Science
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Honda, Junichi| Takeuchi, Sakae| Fukumachi, Hiroshi| Takahashi, Sumio|
Published Date 1998-08
Publication Title Zoological Science
Volume volume15
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Morooka, Yoshiaki| Oomizu, Souichi| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
Published Date 1998-08
Publication Title Zoological Science
Volume volume15
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Shiraga, Masahiro| Komatsu, Noriko| Teshigawara, Kiyoshi| Okada, Akinobu| Takeuchi, Sakae| Fukamachi, Hiroshi| Takahashi, Sumio|
Published Date 2000-07
Publication Title Zoological Science
Volume volume17
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Kakeya, Tomoshi| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
Published Date 2002-07
Publication Title Zoological Science
Volume volume19
Issue issue7
Content Type Journal Article
Author Sharma, Seema| Oomizu, Souichi| Kakeya, Tomoshi| Masui, Tohru| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
Published Date 2003-01
Publication Title Zoological Science
Volume volume20
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Komatsu, Noriko| Maekawa, Tetsuya| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
Published Date 2003-05
Publication Title Zoological Science
Volume volume20
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Takahashi, Sumio|
Published Date 2004-06
Publication Title Zoological Science
Volume volume21
Issue issue6
Content Type Journal Article