Author Hidayat, Iip Syarif| Toyota, Yoshitaka| Torigoe, Osamu| Wada, Osami| Koga, Ryuji|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Tetsushi| Wada, Osami| Koga, Ryuji| Toyota, Yoshitaka| Miyashita, Takuya|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Vaillancourt, Chico|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hikida, Masaki| Magari, Masaki| Nakayama, Yasunori| Kanayama, Naoki| Ohmori, Hitoshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagiwa, Masashi| Namba, Akitoshi| Akao, Tetsuyuki| Mizuki, Eiichi| Ohba, Michio| Sakai, Hiroshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yoshioka, Tomohiko| Tsuru, Kanji| Hayakawa, Satoshi| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Faculty of Engineering, Okayama University|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Others
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto| Tashiro, Tsutomu| Yoshioka, Kazumi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Nagao, Makoto| Ohta, Tomoyuki| Nagayama, Noriyuki|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohtani, Ryuji| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Li, Yan| Abe, Takeji| Tada, Naoya| Kanazawa, Masanori|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Endo, Shinichiro| Konishi, Masami|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Imai, Jun| Wada, Kiyoshi|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Kishimoto, Tokunari| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi| Ohta, Naoya|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi| Ohta, Naoya|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shirosaki, Yuki| Tsuru, Kanji| Hayakawa, Satoshi| Osaka, Akiyoshi| Takashima, Seisuke|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Faculty of Engineering, Okayama University|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Others
Author Kondou, Ryouji| Abe, Takeji| Tada, Naoya| Shimizu, Ichiro|
Published Date 2001-12
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper