Author Ishii Kouta| Takemoto, Yoshito| Hida, Moritaka|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mori, Masahiro| Oka, Hisao|
Published Date 1998-04-20
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume32
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Tachibana Hiroyuki| Hashimoto Seiji| Nara, Shigetoshi|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanamori, Katsuya| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author S.kovalenko, Volodymyr| Uno, Yoshiyuki| Okamoto, Yasuhiro| Anyakin, M.| Lutay, A.| Shubul, Khaled Al.|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nekado, Kenta| Takai, Yusuke| Nogami, Yasuyuki|
Published Date 2013-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume47
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Nakagawa, Keiyu| Kanadani, Teruto|
Published Date 1995-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sato, Yoichiro|
Published Date 1990-03-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamada Nobuya| Oka, Hisao|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1988-03-31
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume22
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Yoshitake| Isshiki Hiromi| Oka, Hisao| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kagawa, Naoki| Wada, Osami| Hai, Xu| Koga, Ryuji| Sano, Hiroya| Inubushi, Kazuyuki|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Isayama Yoshiharu| Yamamoto, Yoshitake| Yamamoto, Tatsuma|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Washio, Seiichi| Takahashi, Satoshi| Imoto, Chikashi| Yoshida, Atsumasa|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okada, Hiroyuki| Hida, Moritaka| Sakakibara, Akira| Takemoto, Yoshito|
Published Date 1991-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ogawa, Takafumi| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nara, Shigetoshi| Banzhaf Wolfgag|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Taniguchi, Takeo| Ohta, Chikashi|
Published Date 1991-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Imamura, Takuji| Konishi, Masami| Imai, Jun|
Published Date 2007-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume41
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takahashi Hiromitsu| Munesawa, Yoshiomi| Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu| Wada Yatarou|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper