Author Naomoto, Yoshio| Yamatsuji, Tomoki| Shirakawa, Yasuhiro| Takaoka, Munenori| Fujiwara, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Hiromu|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Miyaishi, Satoru|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Watanabe, Atsuyuki| Kusano Fukushima, Kengo| Morita, Hiroshi| Miura, Daiji| Sumida, Wakako| Hiramatsu, Shigeki| Banba, Kimikazu| Nishii, Nobuhiro| Nagase, Satoshi| Nakamura, Kazufumi| Sakuragi, Satoru| Ohe, Tohru|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ikeda, Masanori|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Matsuoka, Ken-ichi| Aoyama, Kazutoshi| Koyama, Motoko| Hashimoto, Daigo| Asakura, Shoji| Ichinohe, Tatsuo| Tanimoto, Mitsune| Teshima, Takanori|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Title Alternative In vivo imaging of lymph node metastasis with telomerase-specific replication-selective adenovirus
FullText URL 120_01_013_021.pdf
Author Kishimoto, Hiroyuki| Kojima, Toru| Watanabe, Yuichi| Kagawa, Shunsuke| Fujiwara, Toshiya| Uno, Futoshi| Teraishi, Fuminori| Kyo, Satoru| Mizuguchi, Hiroyuki| Hashimoto, Yuuri| Urata, Yasuo| Tanaka, Noriaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords GFP アデノウイルス ヒトテロメラーゼ逆転写酵素
Publication Title 岡山医学会雑誌
Published Date 2008-05-01
Volume volume120
Issue issue1
Start Page 13
End Page 21
ISSN 00301558
language 日本語
Copyright Holders 岡山医学会
File Version publisher
DOI 10.4044/joma.120.13
NAID 10024170197
Author Toyooka, Shinichi| Date, Hiroshi|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Komatsu, Hirokazu| Mitsunobu, Fumihiro| Doi, Hiroyuki| Koide, Norio|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kitamura, Shinji|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Watanabe, Masami|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article