Author Noami, K.| Muraoka, Y.| Wakita, T.| Hirai, M.| Kato, Y.| Muro, T.| Tamenori, Y.| Yokoya, T.|
Published Date 2010-04-01
Publication Title Journal of Applied Physics
Volume volume107
Issue issue7
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Nakamura, Yoshiaki| Fukui, Masaki| Haga, Yoshinori| Yamamoto, Etsuji| Onuki, Yoshichika| Okawa, Mario| Shin, Shik| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-11-08
Publication Title Physical Review B
Volume volume82
Issue issue20
Content Type Journal Article
Author Muraoka, Y.| Saeki, K.| Eguchi, R.| Wakita, T.| Hirai, M.| Yokoya, T.| Shin, S.|
Published Date 2011-02-15
Publication Title Journal of Applied Physics
Volume volume109
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Takasaka, Kenji| Iwai, Masako| Umena, Yasufumi| Kawakami, Keisuke| Ohmori, Yukari| Ikeuchi, Masahiko| Takahashi, Yuichiro| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2010-02
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Volume volume1797
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kawakami, Keisuke| Umena, Yasufumi| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2011
Publication Title Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
Volume volume104
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Mandai, Hiroki| Irie, Shunsuke| Mitsudo, Koichi| Suga, Seiji|
Published Date 2011-10-20
Publication Title Molecules
Volume volume16
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Nakamura, Yoshiaki| Fukui, Masaki| Haga, Yoshinori| Yamamoto, Etsuji| Ōnuki, Yoshichika| Okawa, Mario| Shin, Shik| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2011-05-01
Publication Title Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article