Author Kawakami, Keisuke| Umena, Yasufumi| Iwai, Masako| Kawabata, Yousuke| Ikeuchi, Masahiko| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2011-03
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Volume volume1807
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Nakamura, Yoshiaki| Fukui, Masaki| Haga, Yoshinori| Yamamoto, Etsuji| Ōnuki, Yoshichika| Okawa, Mario| Shin, Shik| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2011-05-01
Publication Title Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Okazaki, H.| Arakane, T.| Sugawara, K.| Sato, T.| Takahashi, T.| Wakita, T.| Hirai, M.| Muraoka, Y.| Takano, Y.| Ishii, S.| Iriyama, S.| Kawarada, H.| Yokoya, T.|
Published Date 2011-05-01
Publication Title Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Umena, Yasufumi| Kawakami, Keisuke| Shen, Jian-Ren| Kamiya, Nobuo|
Published Date 2011-05-05
Publication Title Nature
Volume volume473
Issue issue7345
Content Type Journal Article
Author Mandai, Hiroki| Irie, Shunsuke| Mitsudo, Koichi| Suga, Seiji|
Published Date 2011-10-20
Publication Title Molecules
Volume volume16
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Muro, Takayuki| Kato, yukako| Matsushita, Tomohiro| Kinoshita, Toyohiko| Watanabe, Yoshio| Okazaki, Hiroyuki| Yokoya, Takayoshi| Sekiyama, Akira| Suga, higemasa|
Published Date 2011-11
Publication Title Journal of Synchrotron Radiation
Volume volume18
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2012-07-26
Publication Title Physical Review B
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Journal Article