Author Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Muro, Takayuki| Nakamura, Tetsuya| Wakita, Takanori| Muraoka, Yuji| Hirai, Masaaki| Kato, Hiromitsu| Yamasaki, Satoshi| Takano, Yoshihiko| Ishii, Satoshi| Oguchi, Tamio| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2011-02-21
Publication Title Applied Physics Letters
Volume volume98
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author Muraoka, Y.| Saeki, K.| Eguchi, R.| Wakita, T.| Hirai, M.| Yokoya, T.| Shin, S.|
Published Date 2011-02-15
Publication Title Journal of Applied Physics
Volume volume109
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Iwai, K.| Muraoka, Y.| Wakita, T.| Hirai, M.| Yokoya, T.| Kato, Y.| Muro, T.| Tamenori, Y.|
Published Date 2010-08-15
Publication Title Journal of Applied Physics
Volume volume108
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Noami, K.| Muraoka, Y.| Wakita, T.| Hirai, M.| Kato, Y.| Muro, T.| Tamenori, Y.| Yokoya, T.|
Published Date 2010-04-01
Publication Title Journal of Applied Physics
Volume volume107
Issue issue7
Content Type Journal Article
Author Okazaki, H.| Arakane, T.| Sugawara, K.| Sato, T.| Takahashi, T.| Wakita, T.| Hirai, M.| Muraoka, Y.| Takano, Y.| Ishii, S.| Iriyama, S.| Kawarada, H.| Yokoya, T.|
Published Date 2011-05-01
Publication Title Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Iwai, Keisuke| Noami, Kengo| Muro, Takayuki| Nakamura, Tetsuya| Wakita, Takanori| Muraoka, Yuji| Hirai, Masaaki| Tomioka, Fumiaki| Takano, Yoshihiko| Takenaka, Asami| Toyoda, Masahiro| Oguch, Tamio| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Kumigashira, Hiroshi| Oshima, Masaharu| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-11-25
Publication Title Journal of the Physical Society of Japan
Volume volume79
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2012-07-26
Publication Title Physical Review B
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Nakamura, Yoshiaki| Fukui, Masaki| Haga, Yoshinori| Yamamoto, Etsuji| Ōnuki, Yoshichika| Okawa, Mario| Shin, Shik| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2011-05-01
Publication Title Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Mizuguchi, Yoshikazu| Tsuda, Shunsuke| Takano, Yoshihiko| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Kato, Yukako| Muro, Takayuki| Okawa, Mario| Ishizaka, Kyoko| Shin, Shik| Harima, Hisatomo| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Takano, Yoshihiko| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Muraoka, Y| Saeki, K| Yao, Y| Wakita, T| Hirai, M| Yokoya, T| Eguchi, R| Shin, S|
Published Date 2010-08
Publication Title Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
Volume volume181
Issue issue2-3
Content Type Journal Article
Author Muro, Takayuki| Kato, yukako| Matsushita, Tomohiro| Kinoshita, Toyohiko| Watanabe, Yoshio| Okazaki, Hiroyuki| Yokoya, Takayoshi| Sekiyama, Akira| Suga, higemasa|
Published Date 2011-11
Publication Title Journal of Synchrotron Radiation
Volume volume18
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Nakamura, Yoshiaki| Fukui, Masaki| Haga, Yoshinori| Yamamoto, Etsuji| Onuki, Yoshichika| Okawa, Mario| Shin, Shik| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-11-08
Publication Title Physical Review B
Volume volume82
Issue issue20
Content Type Journal Article
Author Okazaki, H| Wakita, T| Muro, T| Kaji, Y| Lee, X| Mitamura, H| Kawasaki, N| Kubozono, Y| Yamanari, Y| Kambe, T| Kato, T| Hirai, M| Muraoka, Y| Yokoya, T|
Published Date 2010-11-10
Publication Title Physical Review B
Volume volume82
Issue issue19
Content Type Journal Article
Author Baba, T| Yokoya, T| Tsuda, S| Watanabe, T| Nohara, M| Takagi, H| Oguchi, T| Shin, S|
Published Date 2010-05-17
Publication Title Physical Review B
Volume volume81
Issue issue18
Content Type Journal Article
Author Takasaka, Kenji| Iwai, Masako| Umena, Yasufumi| Kawakami, Keisuke| Ohmori, Yukari| Ikeuchi, Masahiko| Takahashi, Yuichiro| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2010-02
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Volume volume1797
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Shen, Jian-Ren| Kawakami, Keisuke| Koike, Hiroyuki|
Published Date 2011
Publication Title Methods in Molecular Biology
Volume volume684
Content Type Journal Article
Author Nagao, Ryo| Moriguchi, Akira| Tomo, Tatsuya| Niikura, Ayako| Nakajima, Saori| Suzuki, Takehiro| Okumura, Akinori| Iwai, Masako| Shen, Jian-Ren| Ikeuchi, Masahiko| Enami, Isao|
Published Date 2010-09-17
Publication Title The Journal of Biological Chemistry
Volume volume285
Issue issue38
Content Type Journal Article
Author Enami, Isao| Adachi, Hideyuki| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2010
Publication Title Red Algae in the Genomic Age
Volume volume13
Content Type Journal Article