Author Yashiro, Masato| Tsukahara, Hirokazu| Matsukawa, Akihiro| Yamada, Mutsuko| Fujii, Yosuke| Nagaoka, Yoshiharu| Tsuge, Mitsuru| Yamashita, Nobuko| Ito, Toshihiro| Yamada, Masao| Masutani, Hiroshi|
Published Date 2013-01
Publication Title Critical Care Medicine
Volume volume41
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yashiro, Masato| Tsukahara, Hirokazu| Matsukawa, Akihiro| Yamada, Mutsuko| Fujii, Yosuke| Nagaoka, Yoshiharu| Tsuge, Mitsuru| Yamashita, Nobuko| Ito, Toshihiro| Yamada, Masao| Masutani, Hiroshi| Yodoi, Junji| Morishima, Tsuneo|
Published Date 2013-08-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume125
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Wakabayashi, Hiroshi| Ito, Toshihiro| Fushimi, Soichiro| Nakashima, Yuki| Itakura, Jyunya| Liu, Qiuying| Win, Min Min| Sun, Cuiming| Chen, Cao| Sato, Miwa| Mino, Megumi| Ogino, Tetsuya| Makino, Hirofumi| Yoshimura, Akihiko| Matsukawa, Akihiro|
Published Date 2012-09
Publication Title Clinical Immunology
Volume volume144
Issue issue3
Content Type Journal Article