Author Morita, Ryohei| Gotoh, Kazuma| Fukunishi, Mika| Kubota, Kei| Komaba, Shinichi| Nishimura, Naoto| Yumura, Takashi| Deguchi, Kenzo| Ohki, Shinobu| Shimizue, Tadashi| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2016-07-25
Publication Title Journal of Materials Chemistry A
Volume volume4
Issue issue34
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Izuka, Misato| Arai, Juichi| Okada, Yumika| Sugiyama, Teruyasu| Takeda, Kazuyuki| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2014-11
Publication Title Carbon
Volume volume79
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Ishikawa, Toru| Shimadzu, Saori| Yabuuchi, Naoaki| Komaba, Shinichi| Takeda, Kazuyuki| Goto, Atsushi| Deguchi, Kenzo| Ohki, Shinobu| Hashi, Kenjiro| Shimizu, Tadashi| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2013-03
Publication Title Journal of Power Sources
Volume volume225
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Takeda, Kazuyuki| Lerner, Michael M.| Sueishi, Yoshimi| Maruyama, Shinpei| Goto, Atsushi| Tansho, Masataka| Ohki, Shinobu| Hashi, Kenjiro| Shimizu, Tadashi| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2011-10
Publication Title Carbon
Volume volume49
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Kinumoto, Taro| Fujii, Eiji| Yamamoto, Aki| Hashimoto, Hideki| Ohkubo, Takahiro| Itadani, Atsushi| Kuroda, Yasushige| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2011-04
Publication Title Carbon
Volume volume49
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Kawabata, Koji| Fujii, Eiji| Morishige, Kunimitsu| Kinumoto, Taro| Miyazaki, Yuki| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2009-07
Publication Title Carbon
Volume volume47
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Ueda, Takahiro| Omi, Hironori| Eguchi, Taro| Maeda, Mariko| Miyahara, Michihisa| Aisaku, Nagai| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2008-04-01
Publication Title Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume volume69
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Asaji, Tetsuo| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2007-01
Publication Title Acta Crystallographica Section C
Volume volume63
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Terao, Takeshi| Asaji, Tetsuo|
Published Date 2006-5
Publication Title Journal of Molecular Structure
Volume volume826
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Kazuma| Maeda, Mariko| Nagai, Aisaku| Goto, Atsushi| Tansho, Masataka| Hashi, Kenjiro| Shimizu, Tadashi| Ishida, Hiroyuki|
Published Date 2006-10
Publication Title Journal of Power Sources
Volume volume162
Issue issue2
Content Type Journal Article