Author Tanaka, Shigetomi| Shiraha, Hidenori| Nakanishi, Yutaka| Nishina, Shin-Ichi| Matsubara, Minoru| Horiguchi, Shigeru| Takaoka, Nobuyuki| Iwamuro, Masaya| Kataoka, Junro| Kuwaki, Kenji| Hagihara, Hiroaki| Toshimori, Junichi| Ohnishi, Hideki| Takaki, Akinobu| Nakamura, Shinichiro| Nouso, Kazuhiro| Yagi, Takahito| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2012-12-01
Publication Title International Journal of Cancer
Volume volume131
Issue issue11
Content Type Journal Article
Author Tatsukawa, Masashi| Takaki, Akinobu| Shiraha, Hidenori| Koike, Kazuko| Iwasaki, Yoshiaki| Kobashi, Haruhiko| Fujioka, Shin-Ichi| Sakaguchi, Kohsaku| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2011-10-21
Publication Title BMC Cancer
Volume volume11
Content Type Journal Article
Author Takeuchi, Yasuto| Ikeda, Fusao| Moritou, Yuki| Hagihara, Hiroaki| Yasunaka, Tetsuya| Kuwaki, Kenji| Miyake, Yasuhiro| Ohnishi, Hideki| Nakamura, Shinichiro| Shiraha, Hidenori| Takaki, Akinobu| Iwasaki, Yoshiaki| Nouso, Kazuhiro| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2013-03
Publication Title Journal of Gastroenterology
Volume volume48
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Uchida, Daisuke| Shiraha, Hidenori| Kato, Hironari| Nagahara, Teruya| Iwamuro, Masaya| Kataoka, Junro| Horiguchi, Shigeru| Watanabe, Masami| Takaki, Akinobu| Nouso, Kazuhiro| Nasu, Yasutomo| Yagi, Takahito| Kumon, Hiromi| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2014-05
Publication Title Journal of Gastroenterology and Hepatology
Volume volume29
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Shoji, Bon| Ikeda, Fusao| Fujioka, Shin-ichi| Kobashi, Haruhiko| Yasunaka, Tetsuya| Miyake, Yasuhiro| Shiraha, Hidenori| Takaki, Akinobu| Nouso, Kazuhiro| Iwasaki, Yoshiaki| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2010-11
Publication Title Journal of Gastroenterology
Volume volume45
Issue issue11
Content Type Journal Article