Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Others
Author Yasuda, Tatsuji|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Others
Author 三朝分院看護部|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Others
Author Takuma, Masae| Masui, Etsuko| Hayashimoto, Kanae| Asaumi, Noboru| Tachibana, Hideo| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Others
Author Kitani, Hikaru| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Okazaki, Morihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mifune, Takashi| Mitunobu, Fumihiro| Okazaki, Morihiro| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Asaumi, Noboru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Ochi, Koji| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| lzushi, Michihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ooyama, Kunio| Watarai, Shinobu| Yasuda, Tatsuji|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Nakagawa, Saburo| Soda, Ryo| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 岡山大学医学部附属環境病態研究施設,岡山大学医学部附属病院三朝分院|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Others
Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroyuki| Harada, Hideo|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Seno, Toshinobu| Harada, Hideo|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayashimoto, Kanae| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Takuma, Masae| Masui, Etsuko| Tanizaki, Yoshiro| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Izushi, Michihiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroshi| Sekiba, Kaoru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroshi| Takatori, Akimasa| Kondo, Yuji| Sakata, Junko| Kamimoto, Manabu| Fujii, Junko| Masui, Etsuko| Nagae, Chiho| Kawahara, Mitsuko| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ishimori, Yoshio| Yasuda, Tatuji|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroshi| Takatori, Akimasa| Izushi, Michihiro| Yoshida, Junko| Yamagami, Keiko| Sakata, Junko| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Departmental Bulletin Paper