Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Others
Author Tanazaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Okuda, Hiroyuki| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sudo, Michiyasu| Mifune, Takashi| Kawauchi, Kazuhisa| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanaka, Juntaro| Seno, Toshinobu| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroyuki| Takatori, Akimasa| Kondou, Yuuji| Sakata, Junnko| Yoshida, Sachie| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Harada, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Tachibana, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Tachibana, Hideo| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroyuki| Sekiba, Kaoru| Tanizaki, Yosiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Soda, Mitsuhiro| Yorozu, Hidenori| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Hirai, Shunnichi| Komoto, Yoshiaki| Kajitani, Nobuaki| Yoshizane, Ken| Naniwa, Hiroyuki| Kojo, Masayoshi| Teramoto, Shigeru|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Noishiki, Yasuharu|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Kawauchi, Kazuhisa| Mifune, Takashi| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Noishiki, Yasuharu|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Soda, Mitsuhiro| Yorozu, Hidenori| Morisue, Sinhachi| Hirai, Shunichi| Suzuka, lchio| Komoto, Yoshiaki| Kajitani, Nobuaki| Yoshizane, Ken| Naniwa, Hiroyuki| Teramoto, Shigeru|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 岡山大学医学部附属環境病態研究施設,岡山大学医学部附属病院三朝分院|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Others
Author 三朝分院看護部|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Others
Author Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Tachibana, Hideo| Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Tsuboi, Keiichi| Miyake, Hirofumi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirai, Shunichi| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Komoto, Yoshiaki| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Departmental Bulletin Paper