Author Matsuo, Noriyuki| Shiraha, Hidenori| Fujikawa, Tatsuya| Takaoka, Nobuyuki| Ueda, Naoki| Tanaka, Shigetomi| Nishina, Shinichi| Nakanishi, Yutaka| Uemura, Masayuki| Takaki, Akinobu| Nakamura, Shinichiro| Kobayashi, Yoshiyuki| Nouso, Kazuhiro| Yagi, Takahito| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2009-07-18
Publication Title BMC Cancer
Volume volume9
Content Type Journal Article