Author Hanafusa, Tadashi| Shinji, Toshiyuki| Shiraha, Hidenori| Nouso, Kazuhiro| Iwasaki, Yoshiaki| Yumoto, Eichiro| Ono, Toshiro| Koide, Norio|
Published Date 2005-01-20
Publication Title BMC Cancer
Volume volume5
Content Type Journal Article