Author Mizoo, Taeko| Taira, Naruto| Nishiyama, Keiko| Nogami, Tomohiro| Iwamoto, Takayuki| Motoki, Takayuki| Shien, Tadahiko| Matsuoka, Junji| Doihara, Hiroyoshi| Ishihara, Setsuko| Kawai, Hiroshi| Kawasaki, Kensuke| Ishibe, Youichi| Ogasawara, Yutaka| Komoike, Yoshifumi| Miyoshi, Shinichiro|
Published Date 2013-12-01
Publication Title BMC Cancer
Volume volume13
Content Type Journal Article