Author Ikeda, Masashi| Iwata, Nakao| Suzuki, Tatsuyo| Kitajima, Tsuyoshi| Yamanouchi, Yoshio| Kinoshiya, Yoko| Sekine, Yoshimoto| Iyo, Masaomi| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Inada, Toshiya| Ozaki, Norio|
Published Date 2008-09-04
Publication Title International Journal of Neuropsychopharmacology
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ikeda, Masashi| Iwata, Nakao| Suzuki, Tatsuyo| Kitajima, Tsuyoshi| Yamanouchi, Yoshio| Kinoshiya, Yoko| Sekine, Yoshimoto| Iyo, Masaomi| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Inada, Toshiya| Ozaki, Norio|
Published Date 2007-10-22
Publication Title International Journal of Neuropsychopharmacology : Protein and Proteomics
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Itoh, Kanako| Hashimoto, Kenji| Shimizu, Eiji| Sekine, Yoshimoto| Ozaki, Norio| Inada, Toshiya| Harano, Mutsuo| Iwata, Nakao| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Nakata, Kenji| Ujike, Hiroshi| Iyo, Masaomi|
Published Date 2005-01-05
Publication Title American Journal of Medical Genetics Part B, Neuropsychiatric Genetics
Volume volume132B
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Hashimoto, Tasuku| Hashimoto, Kenji| Matsuzaka, Daisuke| Shimizu, Eiji| Sekine, Yoshimoto| Yoshiya, Inada| Iwata, Nakao| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Iyo, Masaomi|
Published Date 2005-05-05
Publication Title American Journal of Medical Genetics Part B, Neuropsychiatric Genetics
Volume volume135B
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Koizumi, Hiroki| Hashimoto, Kenji| Kumakiri, Chikara| Shimizu, Eiji| Sekine, Yoshimoto| Ozaki, Norio| Inada, Toshiya| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Takei, Nori| Iyo, Masaomi|
Published Date 2004-04-01
Publication Title American Journal of Medical Genetics Part B, Neuropsychiatric Genetics
Volume volume126B
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ikeda, Masashi| Iwata, Nakao| Suzuki, Tatsuyo| Kitajima, Tsuyoshi| Yamanouchi, Yoshio| Kinoshita, Yoko| Sekine, Yoshimoto| Iyo, Masaomi| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Inada, Toshiya| Ozaki, Norio|
Published Date 2006-2
Publication Title The International Journal of Neuropsychopharmacology
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Journal Article