Author Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1991-08
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume62
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1990-09
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume61
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| 光延 彰子| Takata, Shingo| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2004-12-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume75
Content Type Data or Dataset
Author Mizushima, Takaaki| Ochi, Koji| Emori, Yasuyuki| Tanioka, Hiroaki| Sawa, Kiminari| Fujioka, Shinichi| Shinji, Toshiyuki| Koide, Norio| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 西村 伸子| 寺崎 佳代| 山本 貞枝| 吉尾 慶子| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsubara, Fumie| 光延 彰子| Nagata, Takuya| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2003-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| 光延 彰子| Nagata, Takuya| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2004-02-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume73
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| 光延 彰子| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2002-12-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| 光延 彰子| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2001-12-01
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume72
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| 光延 彰子| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1999-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume70
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| Mitsunobu, Yasuko| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1998-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume69
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| lnoue, Taeko| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1997-12
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume68
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| lnoue, Taeko| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1995-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume66
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Inoue, Taeko| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1993-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume64
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1992-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume63
Content Type Data or Dataset
Author Matsubara, Fumie| Inoue, Taeko| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1994-09
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume65
Content Type Data or Dataset
Author Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1985-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume97
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Ohtani, Jun| Kitani, Hikaru| Matsuka, Yohko| Kimura, Ikuro| Akagi, Katsumi| Townley Robert G.|
Published Date 1983-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume95
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Nakago, Jitsuo| Morinaga, Hiroshi| Ohtani, Jun| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1984-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume96
Issue issue3-4
Content Type Journal Article