Author Uraisin, Kanchana| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Nacapricha, Duangjai| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-08-11
Publication Title Talanta
Volume volume68
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Sumida, Takashi| Ikenoue, Tamami| Hamada, Kazuhide| Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-10-13
Publication Title Talanta
Volume volume68
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Katarina, Rosi Ketrin| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2006-02-03
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume558
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Li, Zenhai| Oshima, Mitsuko| Sabarudin, Akhmad| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-03
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume21
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Ishii, Naoe| Motomizu, Shoji|
Published Date 2003-08-29
Publication Title Talanta
Volume volume60
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Takayanagi, Toshio| Hakim, Lukman| Oshita, Koji| Gao, Yun Hua| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-01-09
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume581
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Lukman, Hakim| Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-04-04
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume588
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-05-07
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume532
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-06-29
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume542
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Li, Qiong| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-02-01
Publication Title Talanta
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Hakim, Lukman| Sabarudin, Akhmad| Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-05-23
Publication Title Talanta
Volume volume76
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Mbuna, Julius| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-05-02
Publication Title Journal of Chromatography A
Volume volume1069
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hakim, Lukman| Sabarudin, Akhmad| Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-08-19
Publication Title Talanta
Volume volume74
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Noguchi, Osamu| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-05-22
Publication Title Talanta
Volume volume73
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Burakham, Rodjana| Oshima, Mitsuko| Grudpan, Kate| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-12-15
Publication Title Talanta
Volume volume64
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Lenghor, Narong| Oshima, Mitsuko| Hakim, Lukman| Takayanagi, Toshio| Gao, Yun-Hua| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-01-18
Publication Title Talanta
Volume volume72
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Oshita, Koji| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-12-11
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume23
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Oshita, Koji| Noguchi, Osamu| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-10-10
Publication Title Analytical Sciences
Volume volume23
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2004-12-08
Publication Title Talanta
Volume volume66
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Li, Qiong| Sritharathikhum, Piyanete| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-04
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume612
Issue issue2
Content Type Journal Article